30.10.2017
Celá ČR
Kultura
Vozejkov

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY 2017 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.« zpět na výběr

Cena Mosty 2017


Vážení přátelé,
22. března 2018 se v Top Hotelu Praha uskuteční již 15. ročník předávání cen NRZP ČR Mosty.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY.

Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2017 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Návrhy na ocenění se podávají do konce příslušného roku na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny vždy zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

Prosíme vás, navrhněte a nominujte na cenu MOSTY 2017 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři, který je společně se soutěžním řádem vložen do 4. a 5. čísla časopisu MOSTY nebo si nominační formulář stáhněte v elektronickém formátu nominacni_arch_2017.pdf. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo pošlete oskenovaný emailem na adresu j.chudy@nrzp.cz. Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2017.

VÍTE O NĚKOM, KDO BY MĚL BÝT OCENĚN? Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY aktivity, projekt či osobnosti z vašeho okolí.
Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Galerie k článku

« zpět na výběr
<< >>