13.01.2017
Celá ČR
Úřady
CZEPA

Jestli chcete změnu, je třeba pro to něco udělat!« zpět na výběr

Chcete 200.000 Kč na auto?


Laicky řečeno "příspěvek na koupi auta, úpravu bytu, na benzín" a jiné příspěvky na zvláštní pomůcky jsou určovány zákonem "o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením", který má číslo 329/2011 Sb.  Všichni víme, že tzv. Drábkova reforma přinesla výrazné škrty a omezení, které náš život ovlivňují.

 

Poslanci Vít Kaňkovský, Jan Bartošek a Jaroslav Zavadil předložili návrh na novelu uvedeného zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V Poslanecké sněmovně Parlamentu je tento návrh označen jako sněmovní tisk č. 935.

 

Sněmovní tisk mimo jiné obsahuje tyto navrhované změny:

-      možnost získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla v plné výši 200.000 Kč v případě, že žadatel kupuje automobil v doložené ceně 220.000 Kč a vyšší

-      možnost podat žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla po 7 letech

-      zrušení posuzování příjmu společně posuzovaných osob žadatele příspěvku na zvláštní pomůcku

-      snížení limitu ceny zvláštní pomůcky (z 24.000 Kč na 8.000 Kč), na kterou se poskytuje příspěvek

-      výšení příspěvku na mobilitu

(Bližší uvedení navrhovaných změn najdete ve sněmovním tisku č. 935.)

 

Vláda ČR uvedený návrh na změnu zákona nezamítla, vydala k němu neutrální stanovisko, které umožňuje další jednání. Návrh zákona ale v tuto chvíli není v pořadí, které by dávalo šanci na jeho projednání. Aby byl zákon v tomto volebním období schválen, je třeba, aby poslanci dostali informaci, že si to tak jejich voliči přejí. 

 

CO PRO SVOU LEPŠÍ BUDOUCNOST MŮŽETE UDĚLAT?

Na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu je seznam poslanců (podle krajů, politických stran, podle abecedy či jinak řazených).

Když každý osloví alespoň jednoho poslance s žádostí o předřazení sněmovního tisku č. 935 k projednání, je šance, že zákon bude v PSP ČR projednán  - a přijat. 

Na podzim tohoto roku budou nové volby, noví poslanci, bude třeba začínat znovu od nuly... Využijme společně příležitost k možnosti změnit zákon teď! Není třeba demonstrovat, chodit do ulic, stačí napsat email...nebo dva :-) 

 

 

Galerie k článku

« zpět na výběr
logo BOrej | 15:40:18 | 17.01.2017

Je škoda,že tento článek poněkud zapadnul mezi ostatní. Myslím si, že každý z nás by mohl zaslat některému z poslanců tuto výzvu. 

 

Sám jsem v rámci kraje Vysočina oslovil zatím čtyři poslance. Reakce jediná, zatím... Budu případně informovat o jejich reakcích.

Zkuste i Vy, ve svých krajích napsat bez ohledu na politický dres toho kterého muže/ženy.

Za pokus to stojí a jinde než na půdě PS to řešit nejde. K zlepšení stávajícího zákona nám bohužel sportovní aktiity nepomohou, tak pište...

logo Hana Sixtová | 08:50:04 | 18.01.2017

BOrej, děkuji za názor a aktivitu.

Je to tak - když poslanci neuslyší, že pro osoby se zdravotním postižením je tento zákon důležitý, a že je třeba ho projednat, dají přednost kterémukoli jinému. A na podzim bude pozdě říkat si, co jsme všechno na jaře mohli udělat.

logo Vašek Švec | 11:09:10 | 18.01.2017

Napsal jsem v minulém týdnu všem poslancům v Plzeňském kraji a odezva zatím žádná.

Tož uvidíme.

logo CZEPA | 15:16:07 | 25.01.2017

Výběr z Informace NRZP ČR č. 8 - 2017 ze dne 25. 1. 2017: 

 

Vážená přátelé,

v informaci č. 108/2016 ze 7. 11. 2016 jsme Vás informovali o stanovisku vlády k Poslaneckému návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Je to návrh zákona, který iniciovala NRZP ČR, a který by měl významně změnit současnou podobu dávek na zvláštní pomůcky a dále by měl řešit i zvýšení příspěvku na mobilitu. 1. února 2017 je tento návrh zákona zařazen pevně k projednání v prvním čtení jako tisk 935. Poslanecká sněmovna by zákon měla projednat v odpoledních hodinách. Již od začátku roku probíhají intenzivní jednání mezi MPSV ČR, poslanci, kteří podali zákon, a NRZP ČR o upřesnění některých ustanovení zákona tak, aby zákon byl přijat co největším počtem poslanců a nebyly komplikaci při jeho projednávání. Zatím není jasné, v jaké výši bude zvýšen příspěvek na mobilitu. Je shoda na tom, že o konečné výši příspěvku na mobilitu rozhodnou poslanci svým hlasováním, přičemž se předpokládá zvýšení příspěvku minimálně o 100,- korun. Asi nejdůležitější věcí, která je na pevno dohodnuta, je, že při posuzování nároku u příspěvku na nákup motorového vozidla a u příspěvků na kompenzační pomůcky se již nebude testovat majetek společně posuzovaných osob žadatele, a to ani při žádosti o odpuštění 10%ní spoluúčasti. To považujeme za zcela zásadní věc. Nadále se bude testovat příjem společně posuzovaných osob pouze v případě, kdy je podána žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla, nebo, kdy žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku bude žádat o odpuštění 10%ní spoluúčasti. Pokud nebude žádat o odpuštění 10%ní spoluúčasti, nebude se provádět ani příjmový test společně posuzovaných osob. Návrh zákona obsahuje zkrácení doby o opětovnou žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let. Návrh zákona obsahuje i další ustanovení, která jsou ve prospěch osob se zdravotním postižením, která se ještě upřesňují, a proto Vás o nich budeme informovat, až budou na pevno dohodnuta. 

 

Vážení přátelé, přivítali bychom, kdybyste oslovili poslance ve Vašich regionech, aby tisk 935 při projednávání 1. února 2017 podpořili. Předpokládá se, že zákon vstoupí v platnost od 1. 1. 2018, ale to jen v případě, že se podaří ukončit jeho projednávání v Poslanecké sněmovně i Senátu do voleb, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Proto je v našem zájmu, aby zákon byl projednán co nejdříve. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo Petra Veselá | 19:44:21 | 26.01.2017

Dnes a v minulém týdnu se mi podařilo obeslat všechny poslance ze Středočeského a Zlínského kraje s žádostí o předřazení. Teď koukám, že dnešní korespondence byla už trošku zbytečná. Nicméně mám radost, že se tisk podařilo zařadit mezi projednávané a budu doufat, že mé důvodu k žádosti o předřazení budou zároveň pochopeny jako žádost o podpoření zákona ;) 

logo CZEPA | 11:57:13 | 02.02.2017

Děkujeme všem, kteří aktivně oslovili poslance a podpořili projednávání novely zákona o dávkách pro OZP. 

 

Přinášíme výběr z Informací NRZP ČR č. 12 - 2017 ze dne 2. 2. 2017:

 

"Vážení přátelé,

včera 1. 2. 2017 projednala v prvním čtení Poslanecká sněmovna námi iniciovanou novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jak už asi víte, návrh podali poslanci V. Kaňkovský, J. Bartošek a J. Zavadil. Návrh bez problémů prošel v prvním čtení. Ze 102 přítomných poslanců hlasovalo pro propuštění návrhu zákona do druhého čtení 101 poslanců. Poslanecká sněmovna současně zkrátila lhůtu pro projednání zákona ve výborech na 40 dní. To znamená, že již v únoru bude o návrhu jednat Výbor pro sociální politiku. Do návrhu zákona bude načten komplexní pozměňovací návrh, na kterém jsme se dohodli s MPSV ČR tak, aby zákon mohl projít bez nějakých komplikací Poslaneckou sněmovnou. V Poslanecké sněmovně najdete návrh zákona jako tisk 935. Můžete si najít i rozpravu v rámci prvního čtení. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR"

logo CZEPA | 16:00:34 | 15.03.2017

Na začátku března 2017 odsouhlasil Výbor pro sociální politiku pozměňovací návrhy k novele zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela by měla být v průběhu dubna 2017 projednána ve druhém čtení v Poslanecké směnovně.

 

Mezi návrhy změn patří navýšení příspěvku na mobilitu (ze 400,-Kč na 550,- Kč), snížení hranice ceny pomůcky, na kterou lze žádat příspěvek (z 24 000,- Kč na 10 000,-Kč). 

 

Nejzásadnější změnou bude nový způsob stanovování výše příspěvku na pořízení motorového vozidla. Na výši příspěvku již nebude mít vliv důvody a četnost dopravy či majetkové poměry, ale pouze příjem osoby (a případně osob společně posuzovaných).

Na základě doložených příjmů bude stanoveno 6 výší příspěvku na nákup motorového vozidla (200 000,-Kč, 180 000,- Kč, 160 000,- Kč, 120 000,- Kč a 100 000,- Kč).

 

Úplné znění usnesení Výboru pro sociální politiku naleznete zde

logo CZEPA | 09:05:59 | 09.05.2017
Informace č.: 38 - 2017

 

Vážení přátelé, 

 

v odkazu pod tímto textem Vám posílám vzorový dopis, kterým byste měli oslovovat jednotlivé poslankyně a poslance před schůzí Poslanecké sněmovny, která začíná 16. 5. 2017. Jak z dopisu zjistíte, tak Poslanecká sněmovna dosud neprojednala tisk 935, což je novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Pokud by zákon nebyl ve druhém čtení projednán na květnové schůzi, tak hrozí velké nebezpečí, že zákon nakonec nebude do voleb projednán vůbec, a tudíž by tzv. „spadl pod stůl“. Musel by se připravit nový zákon, což by trvalo velmi dlouho a ještě by to bylo s nejistým výsledkem. 

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste tento dopis doplnili vždy o konkrétní jméno paní poslankyně nebo pana poslance, datem a Vaším podpisem, případně i telefonem a odeslali e-mailem na konkrétního člena Poslanecké sněmovny. E-mailové adresy jednotlivých poslankyň a poslanců najdete na odkazu s tím, že každý poslanec má vždy uvedeno „kam mi můžete psát“ a tam je vždy uvedena e-mailová adresa. 

 

Vážení přátelé, bylo by také dobré, kdybyste navštívili některé Vaše poslankyně a poslance v jejich regionálních kancelářích, kde jsou jejich spolupracovníci a dopis jim můžete předat a nebo se s nimi můžete setkat přímo, a to nejpravděpodobněji vždy v pondělí, kdy jsou tzv. poslanecké dny a politici jsou často ve svých kancelářích pro veřejnost. Prosím, abyste tuto věc nepodcenili. Napříště se nám již nemusí podařit zpracovat tak dobrý zákon a politická reprezentace nemusí být tak vstřícná. NRZP ČR na centrální úrovni samozřejmě osloví všechny členy Poslanecké sněmovny a je pravděpodobné, že uspořádáme mimořádnou tiskovou konferenci na toto téma. Vzhledem k důležitosti zákona bychom možná také zorganizovali malý mítink před Poslaneckou sněmovnou, pokud by se ukázalo, že projednání zákona je ohroženo. 

 

Vážení přátelé, spoléhám na Vaši aktivitu a věřím, že se nám společně podaří tuto věc dotáhnout do zdárného konce. 

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Vzorový dopis (doc)

logo CZEPA | 09:53:47 | 18.05.2017

Výběr z Informace NRZP ČR č.: 42 - 2017 (Novela zákona č. 329/2011 Sb., a novela zákona č. 108/2006 Sb.,) ze dne 17. 6. 2017

 

Vážení přátelé,

včera Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení „náš“ návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tím se významně posunulo projednávání této novely v Poslanecké sněmovně. Projednání novely bylo velmi rychlé, prakticky k ní nebyla žádná diskuse. Nyní projedná novelu ještě jednou garanční výbor, což je Výbor pro sociální politiku. Projednání však bude více méně formální, protože ve druhém čtení nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Výbor by se měl novelou zabývat pravděpodobně začátkem června. Na další schůzi Poslanecké sněmovny, která bude zahájena ještě koncem měsíce června, by měla být novela zákona schválena ve třetím čtení a po té předána do Senátu. Domníváme se, že je vysoká pravděpodobnost ukončení legislativního procesu před volbami, což je velmi důležité, protože jinak by zákon nevstoupil v platnost. Pokud zákon bude schválen, což považujeme za pravděpodobné, bude účinný od 1. 1. 2018. 

 

....

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

<< >>