25.10.2017
Celá ČR
Zdraví
CZEPA

CZEPA součástí pacientské rady MZ ČR.« zpět na výběr

CZEPA hájí Vaše zájmy na Ministerstvu zdravotnictví ČR


Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví vznikla pacientská rada jako stálý poradní orgán ministra zdravotnictví za účelem zvýšení ochrany práv pacientů. Pacientskou radu tvoří 24 zástupců pacientských organizací, mezi které patří i Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

 

Více informací o činnosti pacientské rady naleznete zde: pacientska-rada

 

Foto zdroj: MZ ČR

 

Do budoucna se zároveň plánuje spuštění webu www.propacienty.cz, na kterém budou uveřejňovány aktuální informace ze zasedání a činnosti pacientské rady.

 

Za Českou asociace paraplegiků – CZEPA jako organizaci zastupující osoby po poškození míchy bychom rádi připomínkovali, to co nás společně tíží – tj. nejen ze zdravotní oblasti, ale i z oblasti na zdravotně sociálním pomezí:

 

 • problematika cévek – zvýšení limitu cévek pro autokatetrizaci
 • léčivé přípravky (např. úhrada léku Betmiga)
 • souběh prostředků zdravotnické techniky (mechanický a elektrický vozík, polohovací lůžko)
 • úhrada Motomedu z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • úhrada elektropohonu k mechanickým vozíkům
 • zákonná regulace rychlosti elektrických vozíků
 • změna ve výši úhrady mechanických vozíků a příslušenství elektrických vozíků
 • zdravotní služby poskytované v domácím prostředí osoby závislé na péči jiné fyzické osoby (asistence pro vylučování moči a stolice)
 • činnost ergoterapeutů v rámci lékařské posudkové činnosti a služby
 • zlepšení dopstupnosti rehabilitační péče 
 • komplexní péče v oblasti prevence a léčby dekubitů
 • koordinová péče u spinálních pacientů (praktický lékař, spinální jednotky)

 

Vyzýváme Vás, naše členy CZEPA, ale i ostatní vozíčkáře k součinnosti. Budeme rádi za veškeré Vaše podněty a připomínky, které se tak dostanou k projednání v pacientské radě. Připomínkovat můžete jak výše uvedená témata, tak můžete sami přinést a podělit se s tématem, které Vás ve zdravotní oblasti trápí. 
Galerie k článku

« zpět na výběr
<< >>