10.08.2017
Celá ČR
Výzkum a operace
Vozejkov

Dotazník bude podkladem diplomové práce a dalších vědeckých prací.« zpět na výběr

Dotazník životních rytmů a spánkového režimu pro respondenty


Prosím o vyplnění dotazníku, týkajícího se Vašeho denního a spánkového režimu. Zkoumání vybraných cirkadiálních determinant u paraplegiků a kvadruplegiků vychází k kontinuálního výzkumu dle standardizovaného testu cirkadiálních rytmů (Krejčí, Harada 2000). Výsledky dotazníkového šetření budou podkladem mé diplomové práce dalších vědeckých prací.
Odkaz na dotazník zde.

Galerie k článku

« zpět na výběr
<< >>