28.06.2017
Celá ČR
Úřady
Dominika Horáková

Informace o procesu výměny průkazů osob se zdravotním postižením.« zpět na výběr

Problematika prodlužování průkazů osobám se zdravotním postižením


Od roku 2016 je na každém držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P hlídat si platnost svého průkazu.  V případě, že držitel zjistí končící platnost svého průkazu, měl by se neprodleně dostavit na příslušný Úřad práce s formulářem „Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“.

 

Protože převážná část průkazů a jejich platnost koresponduje s platností posudku o zdravotním stavu vydávaném posudkovým lékařem Okresní/Pražské správy sociálního zabezpečení, řízení o novém nároku na průkaz OZP není jen pouhou formalitou. Při řízení o prodloužení průkazu tak dochází i k novému posuzování zdravotního stavu žadatele, což může v praxi znamenat, že řízení bude trvat 105 kalendářních dní (v odůvodněných případech se lhůta může prodloužit až na 135 dní).

 

V poslední době se na nás obracejí držitelé průkazů OZP s tím, že Úřady práce odmítají přijímat jejich žádosti dříve než 60 dní ke konci platnosti stávajícího průkazu. V praxi tak může docházet k tomu, že žádosti přijaté pouze 60 dní před ukončením stávající platnosti průkazu nestačí být vyřízeny včas a osobě se zdravotním postižením mohou vzniknout problémy s neplatným průkazem (např. neplatný parkovací průkaz, bezplatné užívání dálnice, zrušení slev u telefonního operátora, apod.).

 

Jaké jsou Vaše zkušenosti s prodlužováním průkazů OZP? Byla Vaše žádost o prodloužení platnosti průkazu vyřízena včas nebo jste se setkali ze strany Úřadu práce s odmítnutím Vaší žádosti o prodloužení průkazu, kterou jste chtěli podat např. 3 měsíce před koncem platnosti Vašeho stávajícího průkazu?

Galerie k článku

« zpět na výběr
<< >>