29.08.2017
Celá ČR
Cestování
Vozejkov

Speciální vlak z Prahy do Brna na veletrh REHAPROTEX.« zpět na výběr

REHAEXPRES


Vážení přátelé,

 

již jsem avizovala, že v úterý 19. září bude díky iniciativě NRZP ČR vypraven speciální vlak z Prahy do Brna (zastávky na trase, mj. i v Pardubicích) na veletrh REHAPROTEX. Unikátní je, že vlak pojede přímo do areálu výstaviště. Ceny jízdného jsou velmi příznivé, proto je nutné, abyste se přihlásili co nejrychleji a zajistili si tak místa ve vlaku. Je třeba hlásit se přímo paní Bludovské z Českých drah a zároveň mně na e-mail pardubice@nrzp.cz , abychom měli přesný přehled o účastnících z Pardubického kraje. Bližší informace a kontakt naleznete níže.

 

Zvláštní vlak s názvem REHAEXPRES bude vypraven z hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017 na veletrh REHAPROTEX. Vlak vyjede z Prahy hlavního nádraží v 6:15 hodin a bude mít tyto zastávky: Praha hlavní nádraží 6:15, Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56, Pardubice hlavní nádraží 7:22, Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15, Brno Dolní nádraží 9:15 a nakonec Brno Výstaviště 10:00. Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno. Odjezd zpět do Prahy bude z Brněnského Výstaviště v 16:30 hodin. Zastávky v jednotlivých nádražích na cestě zpět budou v tyto časy: Brno Dolní nádraží 17:05, Svitavy 18:27, Česká Třebová 18:42, Pardubice hlavní nádraží 19:21, Kolín 19:46, Praha Libeň 20:20 a Praha hlavní nádraží 20:28.

 

Ve všech stanicích vlak zastaví na cca 5 minut – takto krátký pobyt i pro případy nástupu vozíčkářů je možný jen díky použití nízkopodlažního vlaku  InterPanter. To znamená, že vlak nemá zdvihací plošinu, ale nájezdovou rampu, což je samozřejmě podstatně rychlejší.

 

Vlak bude uveden v informačních systémech stanice, aby cestující našli správné nástupiště a správný vlak. Hlášen bude jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, tak mu bude jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle Tarifu ČD, na které prokáže nárok.

 

Pokud však bude kapacita pro vozíčky vyčerpána, pak nebude předem neobjednaný člověk na vozíku moci do vlaku nastoupit. Proto je nutné, aby všichni byli řádně předem nahlášeni.

 

Zájemci budou přihlášky posílat na GŘ ČD se svými požadavky na objednávku na paní Naďu Bluďovskou email: bludovskan@gr.cd.cz, telefon: 972 232 387, a to od 31. 7. 2017 do 10. 9. 2017. Telefon je však možné použít k objednání přepravy pouze v nejnutnějším případě, pokud nemají zájemci k dispozici email.

 

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

   1.      Jméno a příjmení Cestujícího TP, ZTP nebo ZTP/P – přeprava za Zvláštní tarif

   2.      Jméno a příjmení Průvodce ZTP nebo ZTP/P – přeprava ZDARMA

   3.      Jméno a příjmení Spolucestujícího 1 – přeprava za Zvláštní tarif

   4.      Jméno a příjmení Spolucestujícího 2 – přeprava za Zvláštní tarif

   5.      Přeprava na vozíku – ANO/NE

   6.      Typ vozíku – elektrický / mechanický

   7.      Cestující na vozíku zvládne použít WC, na které není možné vjet s vozíkem – ANO/NE

   8.      Cesta TAM i ZPĚT – ANO/NE

   9.      Cesta jen TAM – ANO/NE

  10.     Cesta jen ZPĚT – ANO/NE

 

Paní Naďa Bluďovská následně zadá do objednávkového systému a případně provede korekci objednávky přímo s cestujícími.

 

Informace o schopnosti vozíčkáře použít WC vozíkům nepřístupné nám pomůže ve směřování cestujících do konkrétních vozů vlaku InterPanter. Upozorňujeme, že do prostoru, u kterého je WC pro vozíčkáře, se vejde maximálně 8 lidí na vozících. Tito lidé se tedy dostanou na WC i s vozíky. Na druhou plošinu u „normálního“ WC, se vejde maximálně 6 lidí na vozících, ale s vozíky není možné na WC vjet. To znamená, že tito lidé na vozících musí být schopni udělat několik kroků, aby se na WC dostali.

 

Kapacita vlaku je omezená (185 míst pro sedící cestující a maximálně 14 míst pro vozíky). Objednávky budou přijímány postupně dle času jejich doručení a bude jim vyhověno pouze do vyčerpání kapacity vlaku! V případě velkého zájmu jsme již jednali s ČD o případném posílení vlaku.

 

Pokud jde o jízdné, tak jízdenky na vlak nebudou veřejně nabízeny k prodeji, vlaková četa bude mít k dispozici podklady z objednávkového systému.

Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně.

 

Zvláštní jízdné

 

                                   Cestující TP,ZTP          Cestující ZTP/P a průvodce   Spolucestující 1 + 2 bez průkazu TP, ZTP a ZTP/P

Praha – Česká

Třebová – Brno

výstaviště a zpět        99 CZK                        99 CZK (průvodce 0 CZK)                   99 CZK

 

Česká Třebová –

Brno výstaviště a

zpět                           59 CZK                        59 CZK (průvodce 0 CZK)                   59 CZK

 

 

Cestující mimo vyhlášené zvláštní jízdné zaplatí jízdné dle tarifu TR 10.

 

Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za výše uvedené Zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu).

 

Kapacitou pro vozíky myslíme především cestující na elektrických vozících, neboť cestující na mechanických vozících většinou dokáží přesednout na sedadlo a tyto mechanické vozíky je možné složit. Vozík pak nezabírá prostor nástupních plošin vlaku. Reálně je možné, aby se jízdy účastnilo více než 14 lidí na vozících.

Z Brna Dolní nádraží (vlaková cesta mimo nástupiště!) do Brna Výstaviště bude InterPanter tažen diesel lokomotivou, částečně „po silnici“ ulicemi Brna za standardního doprovodu Policií ČR. Rychlost vlaku 10 km/h.

 

Výstup/nástup cestujících a vozíčkářů na BVV je zajištěn přes provizorní dřevěné a pro tento účel speciálně postavené nástupiště.

 

Prosím, abyste upřednostňovali objednávku e-mailem a telefon použili pouze v krajním případě. Paní Bluďovská má i jiné povinnosti a evidence účastníků vlaku je nad rámec jejích povinností. Proto je důležité, abychom ji evidenci účastníků co nejvíce usnadnili.

 

Znovu apeluji na to, abyste mne informovali o Vašich přihláškách, potřebujeme mít přesný přehled účastníků z jednotlivých krajů kvůli platbám. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat kvůli bližším informacím. Pozvánku na Rehaprotex naleznete v příloze tohoto mailu.

 

Uvítáme, když tuto informaci budete šířit i dalším zájemcům.

 

 

S přáním krásného dne

 

 

Mgr. Radka Svatošová

vedoucí Poradny NRZP ČR v Pardubicích

krajská koordinátorka

Galerie k článku

« zpět na výběr
<< >>