08.06.2017
Celá ČR
Úřady
Vozejkov

O změně v úhradě zdravotních pomůcek.« zpět na výběr

Ústavní soud rozhodl


Ústavní soud na podnět senátorů Parlamentu ČR 7. června 2017 rozhodl o tom, že k datu 31. 12. 2018 bude zrušena část zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

 

Zákon č. 48/1997 Sb. v § 15, odstavci 12 hovoří o tom, že z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pomůcky ve výši ceny zdravotnického prostředku "v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu...". Příloha č. 3 tohoto zákona dále v oddíle C definuje symboly "A" a "B", kterými je určena výše úhrady zdravotnického prostředku.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR tak vlastním průzkumem trhu určuje, které zdravotní pomůcky jsou zařazeny do číselníku (zda je vůbec možné je předepsat) a v jaké výši jsou tyto pomůcky pacientům hrazeny (z čehož vyplývá i výše doplatku uživatele). Tato praxe se dotýká jak uživatelů - pojištěnců, tak dodavatelů zdravotnických prostředků.

 

Do konce roku 2018 bude platit stávající právní úprava a průběžně bude připravována změna. Od roku 2019 by měla být přijata nová legislativa, týkající se systému úhrad zdravotnických prostředků.

 

Tisková zpráva Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2017

 

Článek Aktuálně.cz

 

Galerie k článku

« zpět na výběr
logo CZEPA | 14:50:24 | 15.06.2017

Informace NRZP ČR č.: 48 - 2017 (Zpráva o nálezu US k zákonu 48-1997 Sb.) 

 

Vážená přátelé, 

 

30. května 2017 jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 30. května 2017, který rozhodl o ústavní stížnosti skupiny senátorů, kteří napadli část zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to tak, že zrušil napadená ustanovení (viz odkaz níže), neboť došel k závěru, že jsou v rozporu s čl. 4 odst. 2, čl. 26 odst. 1 a čl. 31 větou druhou Listiny, pročež je podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zrušil uplynutím dne 31. prosince 2018. 

Smyslem zrušení napadených ustanovení není odstranit v zákoně o veřejném zdravotním pojištění jakýkoliv limit pro úhradu zdravotnických prostředků, ale pouze odstranit dnešní stav, kdy o úhradě zdravotnických prostředků v rámci jednotlivých limitů rozhodují zdravotní pojišťovny naprosto svévolným způsobem. Sami tak tvoří podmínky pro úhradu tak, jak je uvedený zákon neopravňuje. 

 

Ústavní soud rozhodl, že při současné praxi, kdy takováto rozhodnutí zdravotních pojišťoven jsou nejen absolutně dopředu nepředvídatelná, veřejností nekontrolovatelná, a tudíž zcela nezákonná, je Ministerstvo zdravotnictví povinno navrhnout takovou změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy bude současná praxe zcela odstraněna a celý proces bude zakotven přímo v uvedeném zákoně. 

 

V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že tuto úpravu sice Ústavní soud zrušil okamžitě, nicméně účinnost změny nastane až dnem 1. 1. 2019. To v praxi znamená, že do konce tohoto roku a ještě celý příští rok zůstává v platnosti stávající úprava zmiňovaného zákona. Proč tak dlouhá lhůta?

 

Smyslem této odložené účinnosti je poskytnout dostatečně dlouhou dobu tvůrcům zákona k tomu, aby mohli kvalitním způsobem vytvořit novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Legislativní proces je vždy velmi dlouhý a stávající poskytnutá lhůta 1,5 roku koresponduje tomuto procesu. Je nutno si uvědomit, že novelu nejdříve musí vypracovat Ministerstvo zdravotnictví a poté musí projít schvalovacím procesem v Parlamentu ČR. 

 

V odkazu viz http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-ustanoveni-upravujici-mechanismus-stanovovani-vyse-uhrady-zdravotnick/ Vám posíláme tiskovou zprávu Ústavního soudu k tomuto rozhodnutí. NRZP ČR již připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o nové zákonné úpravě zdravotnických prostředků. Pokud byste měli nějaký námět k této věci, budeme rádi, když jej pošlete na adresu v.krasa@nrzp.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

<< >>