<< 1 2 3 >>

Kurz - Sexualita lidí se zdravotním hendikepem. Cesta k naplnění potřeb


09.05.2018 | Hlavní město Praha | Vzdělávání | Vozejkov

Jediný takto zaměřený kurz v ČR. Spolu s Freya vede Zdeňka Faltýnková. ..

Management primární prevence vzniku dekubitů u pacientů s míšní lézí


09.05.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

Pomozte studentce při tvorbě její diplomové práce. ..

Cestovní ruch pro všechny v podmínkách ČR


02.05.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

Dotazník zjišťující jak velký je problém vycestovat na dovolenou pro lidi s handicapem. ..

Seminář a dobrovolnictví v Rakousku


02.05.2018 | Zahraničí | Vzdělávání | Vozejkov

Níže zmíněné projekty jsou otevřené lidem s postižením a jsou k dispozici i finance pro asistenci. ..

Peer mentoring - začínáme


12.04.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

První blok školení začne již 23.4. v sídle CZEPA a bude zaměřen na sebezkušenostní výcvik. ..

Mezinárodní seminář zaměřený na inkluzi v dobrovolnických projektech - Rakousko 24.-30.5.2018


01.04.2018 | Zahraničí | Vzdělávání | INEX-SDA

Mají lidé s postižením možnost zapojit se do veřejně prospěšných projektů? Inkluzivní dobrovolnictví, v ČR zatím velmi málo známý koncept, propaguje a ..

<< 1 2 3 >>