<< 1 2 3 >>

Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


16.07.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | CZEPA

Až do 25.8. mohou žádat VDV studenti se sociálním či zdravotním handicapem o stipendijní podporu. ..

Stipendium Bariéry


02.07.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | CZEPA

Konto Bariéry vyhlašuje 20. ročník projektu Stipendium Bariéry pro akademický rok 2018/2019. ..

Kurz - Sexualita lidí se zdravotním hendikepem. Cesta k naplnění potřeb


09.05.2018 | Hlavní město Praha | Vzdělávání | Vozejkov

Jediný takto zaměřený kurz v ČR. Spolu s Freya vede Zdeňka Faltýnková. ..

Management primární prevence vzniku dekubitů u pacientů s míšní lézí


09.05.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

Pomozte studentce při tvorbě její diplomové práce. ..

Cestovní ruch pro všechny v podmínkách ČR


02.05.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

Dotazník zjišťující jak velký je problém vycestovat na dovolenou pro lidi s handicapem. ..

Seminář a dobrovolnictví v Rakousku


02.05.2018 | Zahraničí | Vzdělávání | Vozejkov

Níže zmíněné projekty jsou otevřené lidem s postižením a jsou k dispozici i finance pro asistenci. ..

<< 1 2 3 >>