<< 1 2 3 >>

Bezplatný rekvalifikační kurz v SAP Concur


07.02.2019 | Hlavní město Praha | Vzdělávání | Vozejkov

SAP Concur, nabízí možnost lidem s tělesným postižením začlenit se do jejích týmů. ..

Pečovat a žít


06.11.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

Pečujícím poskytneme vzdělávací a psychologickou podporu a pomůžeme najít profesní nebo společenské uplatnění v sociálních podnicích a různých typech ..

Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


16.07.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | CZEPA

Až do 25.8. mohou žádat VDV studenti se sociálním či zdravotním handicapem o stipendijní podporu. ..

Stipendium Bariéry


02.07.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | CZEPA

Konto Bariéry vyhlašuje 20. ročník projektu Stipendium Bariéry pro akademický rok 2018/2019. ..

Kurz - Sexualita lidí se zdravotním hendikepem. Cesta k naplnění potřeb


09.05.2018 | Hlavní město Praha | Vzdělávání | Vozejkov

Jediný takto zaměřený kurz v ČR. Spolu s Freya vede Zdeňka Faltýnková. ..

Management primární prevence vzniku dekubitů u pacientů s míšní lézí


09.05.2018 | Celá ČR | Vzdělávání | Vozejkov

Pomozte studentce při tvorbě její diplomové práce. ..

<< 1 2 3 >>