22.12.2016
Vozejkov
Jihomoravský kraj« zpět na výběr

X. odborná konference a setkání spinálních jednotek

logo Začátek: 01.06.2017  Konec: 02.06.2017

Konference se tentokrát koná v malebném městečku Mikulov.

 

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozval na jubilejní X. odbornou konferenci a setkání spinálních jednotek, kterou pořádáme ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ČLS JEP. Konference se tentokrát koná v malebném městečku Mikulov ve dnech 1. – 2. června 2017. Pořadatelem jubilejního ročníku je Klinika úrazové chirurgie LF MU, Spinální jednotka a TC Fakultní nemocnice Brno.

 

Hlavním tématem setkání je „Multioborovost spinální péče“. Konference je určena všem lékařům, zdravotním sestrám, fyzio i ergoterapeutům, psychologům, sociálním pracovníkům i ostatním, kteří se zabývají danou problematikou. Cílem pořadatele je podat účastníkům kvalitní informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

 

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu akce.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Mikulově

 

Za programový výbor
MUDr. Vladimír Mužík

 

« zpět na výběr