Přidej
akci
foto k článku
23.10.2020 9:00 - 16:30 | Tereza Meravá Redakce, CZEPA

ZRUŠENO: 6. multioborová odborná konference: Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes

23.10.2020 9:00 - 16:30


Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s. vás srdečně zve na odbornou konferenci Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes.

Konference se uskuteční v Centru Paraple  23. 10. 2020 od 9:00 do 16:30 hod. Odborným garantem konference je České společnost pro míšní léze ČLS JEP.

Program konference najdete ZDE 

Cena

 • 0 Kč             přednášející  
 • 150 Kč          ZTP; vozíčkář; doprovázející osoba
 • 250 Kč          student        
 • 450 Kč          lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, sociální pracovníci a další zájemci

V případě úhrady na místě 600 Kč/osoba.

Podklady pro platbu 

Konferenční poplatek (včetně DPH) uhraďte obratem (nejpozději do 15. 10. 2020) na číslo účtu 238844756/0300 ČSOB, variabilní symbol: 23102020 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka konference.

Na platbu bude vystavena faktura.

Kapacita sálu je omezená, proto uvítáme, pokud se v případě neúčasti včas omluvíte (czepa@czepa.cz, tel.: 775 980 952) a uvolníte tak místo dalším zájemcům. Z kapacitních důvodů jsou také zavedeny storno poplatky v případně odhlášení:

 • odhlášení do 2. října (včetně)       vratka v plné výši
 • odhlášení do 9. října (včetně)        vratka ve výši 50%
 • při odhlášení od 10. října se konferenční poplatek nevrací

Všichni účastníci obdrží v závěru konference certifikát o účasti. Dle požadavků v registračním formuláři budou vydány certifikáty s akreditací konference u odborných společností:

 • UNIFY – pro fyzioterapeuty
 • ČAE – pro ergoterapeuty
 • ČAS – pro zdravotní sestry a zdravotně-sociální pracovníky.

Přihlášení na konferenci 

 prostřednictvím online formuláře ZDE.

Organizační pokyny

 • Na výše uvedeném odkazu se zájemce o konferenci zaregistruje. V rámci registrace je nutné uvést kontakty nezbytné pro vystavení faktury (např. pro zaměstnavatele, který účast na konferenci proplatí) a také požadavky na potvrzení vzdělávacích kreditů odborných společností (UNIFY, ČAE, ČAS).
 • Obratem po přihlášení (nejpozději do 15. 10. 2020) uhraďte konferenční poplatek dle výše uvedených pokynů.
 • Jakmile bude Vaše platba připsána na náš účet, obratem zašleme na Vaši emailovou adresu daňový doklad (fakturu).
 • V případě odhlášení z konference dle stanovených termínů storno poplatků zašleme případnou vratku konferenčního poplatku nejpozději do 30 dnů na účet, ze kterého byl uhrazen.
 • Doklad o účasti, včetně připsaných kreditů odborných společností, Vám bude osobně předán v závěru konference.
Doprava, parkování 

Konference se koná v budově Centra Paraple, o.p.s. na adrese Ovčárská 471, Praha 10 – Malešice. Možnost parkování v místě je velmi omezena (parkoviště Centra Paraple obsazeno), doporučujeme využít veřejnou dopravu či záchytná parkoviště P+R (Skalka I., Skalka II. a Depo Hostivař).

Poděkování za podporu 

Konference se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, generální partner společnost B.Braun Medical, s. r. o., pod odbornou garancí České společnosti pro míšní léze ČLK JEP, ve spolupráci s UNIFY a Spinální ergoterapie.

              

Adresa

Centrum Paraple
Více na VozejkMap
Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png