Přidej
akci
Den poranění míchy 2019
5.9.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Den poranění míchy 2019

5.9.2019


Dekubity představují pro člověka s poškozením míchy závažný zdravotní problém, v krajním případě s následkem smrti. Proto jsme se rozhodli oslovit politické představitele v této oblasti, pracovníky ve zdravotnických službách i další zainteresované subjekty k jednání.

Přijďte se účastnit Kulatého stolu a sdělte nám svůj názor, nejen na systémovou koncepci řešení tohoto problému. Pozitivní změna je možná pouze pokud víme, co je třeba napravit.

Diskuzí s odborníky, ale také s pacienty chceme upozornit na to, že problém stále přetrvává a chybí specializované pracoviště pro léčbu dekubitů spinálních pacientů. Z naší třicetileté praxe je dokázáno, že běžná chirurgická oddělení nemají dostatek zkušeností jak zacházet s ochrnutým tělem ani nedisponují nezbytným technickým a personálním vybavením.

Obvykle je stav pacienta vážný, dochází k dlouhodobému ošetřování, dekubity se nehojí a posledním řešením je plastická chirurgie, která stojí pojišťovnu statisíce korun. Čekací doba i v řádu několika měsíců je neúměrně dlouhá a zdravotní stav ještě více zhoršuje.

Je třeba se zaměřit na řešení toho problému, a proto vyzíváme ke spolupráci ty z vás, kteří mají s dekubity jakoukoli zkušenost ať již v roli pacienta, ošetřovatele, zdravotnického personálu, rodinného příslušníka, nebo kohokoli, kdo má k problému co říci.

Prosíme vás a vyzýváme zároveň. Staňte se aktivními účastníky Kulatého stolu, 5. září 2019 v Centrum Paraple, Ovčárská 471/1b, Praha 10., v rámci oslav Dne poranění míchy 2019. Sdělte odpovědným vaše zkušenosti, návrhy, pár slov k zamyšlení. Nabízíme vám jedinečnou možnost stát se aktivními účastníky změny péče o pacienty s dekubity.

Kompletní program spolu s odkazem na pozvánku naleznete níže. Příjezdu se nemusí bát ani ti z vás, kteří nepochází z Prahy nebo blízkého okolí. V areálu se nachází kompletní zázemí, včetně kavárny a bezbariérového WC.

 

Těšíme se na vás.

 

 

Zdroje:

 

https://sciday.cz

https://www.paraple.cz/

https://www.czepa.cz/

 


Příloha

sci_2019.pdf [658.3 kB]

Adresa

Ovčárská 471/1b
Více na VozejkMap
Přidej komentář