Přidej
aktualitu
CZEPA dotazník - Terénní sociální služby
15.4.2021 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

CZEPA dotazník - Terénní sociální služby

Dotazujeme Vaše zkušenosti s účtováním osobní asistence a dalších terénních sociálních služeb.

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb (typicky osobní asistence, pečovatelská služba či jiné) poskytuje službu v terénu, obvykle v domácím prostředí klienta. Klient se podílí na úhradě této péče zejména prostřednictvím příspěvku na péči. Stát stanovuje tzv. ochranný limit, kterým je stanovená maximální částka za hodinu péče. Aktuálně je to 130 Kč/hodinu péče. Cenu za hodinu služby stanoví poskytovatel, obvykle je uvedena v ceníku, který je součástí písemné smlouvy. Vyhláškou je dále stanoveno "pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí."

Opakovaně se na nás obrací klienti, kterým není vystavené vyúčtování jasné, případně i ti, kterým jsou služby účtovány neoprávněně - k přímé péči je jim účtována například doprava, administrativa atp.

"Čas nezbytný k zajištění úkonu" znamená nezbytné činnosti přímo související s úkonem samotným (pokud má být klient nakrmen, do času nezbytného k zajištění úkonu patří ohřátí jídla, jeho naservírování na talíř, pokrájení; k času samotného koupání patří příprava koupelny i klienta na tento úkon atp.). Pokud je stanoveno, jaká je maximální cena za hodinu péče, včetně času nezbytného k zajištění úkonu a je uvedeno, že při péči kratší než jedna hodina se i úhrada poměrně krátí, měl by si být každý schopen dopředu spočítat, jaká bude jeho/její výsledná faktura za odběr služeb. Je tomu ale skutečně tak?

Pokud na zajištění péče máte smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (tedy péči zajišťuje docházející "organizace"), budeme rádi, když nám zodpovíte stručný dotazník. Abychom si mohli představit, jak jsou vám služby ve skutečnosti účtovány, uvítáme, pokud nám poskytnete i jednu měsíční fakturu (vaše osobní údaje i údaje poskytovatele prosím zakryjte do anonymní formy), ideálně jako foto či sken na email sixtova@czepa.cz.

Vaši spolupráci vítáme v souvislosti s navrhovanou novelou zákona o sociálních službách, jejíž předkladatelé navrhují zvýšení maximálního limitu o 20% (bez kompenzace na straně příspěvku na péči), a kteří tvrdí, že poskytovatelé služeb maximální limit nevyužívají a cenu individuálně přizpůsobují finanční situaci klienta.

 

Děkujeme.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA a Daniel Macoun, dlouhodobý uživatel sociálních služeb

 

Zdroj foto: evondue z Pixabay 


Související

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png