Přidej
aktualitu
wheelchair-1230101_1920.jpg
wheelchair-1230101_1920.jpg
15.10.2020 | Tereza Meravá Redakce, CZEPA

CZEPA vás zve do rozvojové skupiny pro muže po poranění míchy

Jsou věci, které nechcete probírat doma se ženou ani s chlapy v hospodě… a přitom vás tíží a možná i blokují váš další vývoj. Mužská skupina je unese a navíc i ukáže, co s nimi můžete dělat.

Nabízíme vám 3 víkendová setkání v kruhu bez bariér v termínech: 
8.-10.ledna (Praha)
5.-7.března (hotel Na kopečku, Krinec u Nymburka)
7.-9.května (hotel Na kopečku, Krinec u Nymburka)

Skupina bude stejná od začátku do konce, místo v ní má 11 mužů (+ 2 lektoři).  Sestavíme ji tak, aby byla různorodá (pokud jde o věk, profesi, osobní situaci i stupeň poranění). Klíčovými hodnotami jsou pro nás odpovědnost, originalita, odvaha a otevřenost. Zajistíme vám bezpečí, respekt, partnerský přístup a profesionální vedení.  


Co si můžete z této mužské skupiny odnést

  • mapu svého života.

  • inspiraci pro osobní růst

  • objevení vlastních zdrojů

  • podporu a zpětnou vazbu 

  • a jiné (podle svého nasazení) 


Začneme bilancí vašeho dosavadního života a pak se zaměříme na témata, která vás v současné době pravděpodobně zajímají, například:
- jakým mužem chci být
- jak beru/ neberu svoje tělo
- jaká je moje hodnota a sebehodnota
- jak a kdy si říct o pomoc
- jak zvládnout svoje nejistoty, strachy, závislosti
- jak čelit špatné náladě a depresi
- partnerství a vztahy
- jak ustát výměnu rolí ve vztahu (partnerka přebírá „mužské práce“)
- jak vést spokojený sexuální život
- jaké cíle si dávat a  jak je i plnit…

Jak se přihlásit

Přihlášky posílejte do 15. listopadu 2020 na adresu: cerna@czepa.cz
Připojte osobní životopis, kde podrobně popíšete i svoji motivaci pro účast na skupině a uvedete, jaká máte od skupiny očekávání. Materiál bude podkladem pro výběr do skupiny.
Informaci o tom, zda jste byli do kurzu přijati, dostanete do 15. prosince 2020.

Účastníci budou vybíráni do skupiny na základě výše uvedených podkladů. Přednostně musíme zařadit uchazeče s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu (omezení je dáno poskytovatelem grantu).
Účastníkům bude hrazen příspěvek na dopravu a ubytování.
Každý z účastníků je povinen uhradit zálohu 3 000 Kč. Záloha bude vrácena po ukončení skupiny těm, kteří absolvují všechna skupinová setkání. Záloha účastníků, kteří se některého setkání nezúčastní, propadá v plné výši a bude použita na úhradu nákladů, které v důsledku jejich nepřítomnosti nebude možné hradit z rozpočtu projektu.

Projekt je financován Evropskou unií.
Program vznikl a probíhá ve spolupráci CZEPA a LOM.

Něco o lektorech:

Tomáš Potůček:  psychoterapeut, speciální pedagog, vozíčkář. Pracuje individuálně i s celými rodinami, vede skupiny pro mladistvé v ústavní péči, vede doléčovací skupinu pro závislé, založil a provozuje bezbariérový fitness club IFC v Pardubicích a je čerstvou posilou týmu peer mentorů CZEPA.

Martin Jára:  psycholog, psychoterapeut, supervizor.  Pracuje individuálně a se skupinami. Je jedním ze zakladatelů Ligy otevřených mužů (LOM). Stál u zrodu projektu peer mentoringu v CZEPA, kde působí v roli metodika, lektora a supervizora. 


V případě dotazů kontaktujte Petru Černou, cerna@czepa.cz, tel: 776 680 444

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png