Přidej
aktualitu
foto k článku
5.11.2012 | Celá ČR | CZEPA

Změny v poskytování příspěvku na mobilitu u osob v pobytovém zařízení

Od 1.12.2012 dochází ke změně v poskytování příspěvku na mobilitu osobám v pobytových zařízeních.

Pokud trvale žijete v pobytovém zařízení sociálních služeb, ale dopravujete se pravidelně např. ke vzdělání, do zaměstnání či k lékařské péči, můžete si nově podat žádost o příspěvek na mobilitu.

 

Podle novely zákona lze z důvodů hodných zvláštního zřetele poskytnout osobě, která

- se nachází v pobytových sociálních službách (např. v Domově pro osoby se zdravotním postižením, Domově se zvlášním režimem apod.),

- není schopná zvládat životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace,

- se opakovaně bude v kalendářním měsíci dopravovat nebo bude dopravována, příspěvek na mobilitu ve výši 400,-Kč/měsíčně. 


Žadatel je povinnen v žádosti o příspěvek na mobilitu podepsat čestné prohlášení, že se v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje nebo je dopravován. 

 

 

 


Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png