Přidej
aktualitu
Vozejkov - Připomínáme některé legislativní změny od 1. 3. 2020
16.3.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Připomínáme některé legislativní změny od 1. 3. 2020

Od 1. března 2020 platí novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) a související vyhlášky (č. 388/2011 Sb.). Zásadní změnu pro cílovou skupinu osob s poškozením míchy (a další zdravotně postižené) prosadila Alena Jančíková, ředitelka CZEPA.

Ke změnám dochází hned v několika odvětvích najednou. Nejzásadněji se mění příspěvek na motorové vozidlo, dále nařízením vlády dochází ke zvýšení životního a existenčního minima i k novému zařazení zdravotních stavů interní povahy.

 

Příspěvek na motorové vozidlo

Proces žádosti zůstává stejný - co se mění, je zvýšení násobků životního minima, vůči kterým se posuzuje příjem žadatele a společně posuzovaných osob. Novinka umožní získat příspěvek ve výši 200 000 Kč i těm, kteří přes nepříznivý zdravotní stav pracují (často právě dojížděním do zaměstnání svůj automobil opotřebovávají), tedy i těm, jejichž příjem (a příjem společně posuzovaných osob) je nižší nebo roven šestnáctinásobku životního minima. Nadále platí, že příjem ve výši sedmnáctinásobku, osmnáctinásobku atd. životního minima vede k přiznání nižší částky příspěvku. Podrobněji jsme o uvedené změně informovali v článku na komunitním portálu Vozejkov.cz

 

Zvýšení životního a existenčního minima

V této souvislosti je třeba upozornit také na to, že od 1. dubna 2020 bude nařízením vlády zvýšeno životní a existenční minimum, přesné částky uvádí tisková zpráva MPSV ČR. Na částky životního minima nahlížíme tak, že buď se jedná o jednotlivce (žadatel, který žije sám, bez osob blízkých), nebo jde o rodinu, kdy žadatel je "první osoba v domácnosti" a další osoby jsou "druhá a další osoba v domácnosti"; děti mají stanovené částky podle svého věku.  Pokud si chcete orientačně spočítat výši vašeho příspěvku,  budete-li žádat o příspěvek na motorové vozidlo v březnu t.r., je třeba zohlednit zvýšené násobky stávajících částek životního minima; pokud budete žádat v dubnu a později, bude třeba vzít na vědomí jak zvýšené násobky, tak zvýšení částek životního minima. 

 

Další změny jsou v novém zařazení zdravotních stavů interní povahy, které způsobují těžké omezení pohyblivosti (jde zejména o přesně specifikovaná srdeční a plicní onemocnění), kteří budou moci žádat o příspěvek na stanovené zvláštní pomůcky.

 

Využijte naši poradnu

V případě nejasností se můžete obrátit na naši poradnu nebo na sociální pracovnice asociace CZEPA Bc. Hanu Sixtovou a Moniku Kupkovou, DiS.

 

Zdroj: text: CZEPA, foto: pixabay.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg