Přidej
aktualitu
vbenes.jpg
vbenes_zf.jpg
vbenes_poraneni_michy.jpg
20.7.2021 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Ve 100 letech odešel prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

18. 7. 2021 zemřel český paraplegiolog, průkopník komplexní péče o lidi s poškozením míchy. V lednu oslavil sto let.

Narozen 1921, uznávaný lékař, zakladatel oboru neurochirurgie i komplexní péče o spinální pacienty. Od 50. let prosazováním komplexní péče a systematickým předcházením vzniku dekubitů a močových infekcí zásadně snižoval úmrtnost pacientů s poškozením míchy. Vladimír Beneš nejstarší, který v lednu 2021 oslavil sto let, nás opustil.

Jako autor publikace "Poranění míchy" ve své knize "Mozek nad mozkem" (2016, Grada Publishing, a.s.) vzpomíná: "Mé znalosti o míšním poranění už byly dost veliké, abych je použil k napsání kandidátské práce.  ...V roce 1961 vydalo Státní zdravotnické nakladatelství jako č. 35 v Albertově práci MUDr. Vladimíra Beneše "Poranění míchy". Už za několik dnů má knížečka z nákladu zmizela. Moje knížečka byla skutečně za několik týdnů vyprodána. Nemohl jsem ten úspěch pochopit. ...Kniha Poranění míchy vyšla znovu v roce 1963, měla černožlutou obálku. ...Napadlo mě proto přeložit svou práci do angličtiny. ...V roce 1966 jsem dostal z Anglie papírek, že si mám v bance vybrat deset liber za mou knížečku. ... V roce 1968 jsem dostal pečlivě zabalenou knihu s razítkem celního i cenzurního úřadu. Netrpělivě jsem balící papír roztrhl. Vypadla velká černá kniha v tuhých deskách se zlatým písmem Spinal Cord Injury, pod tím Vladimír Beneš a dole jméno renomovaného nakladatele. ... V roce 1969 jsem letěl zázrakem do New Yorku na světový sjezd neurochirurgů. Jen jsem vešel do přednáškového sálu, přišel ke mě mladý muž a požádal mě, abych mu podepsal knihu Spinal Cord Injury. Podal mně ji. Byla to tatáž kniha, kterou jsem dostal loni z Anglie, jen dole bylo jméno renomovaného amerického nakladatele. Nakladatelství spolu udělala kšeft, mě vynechala. To jsem tehdy nevnímal, knihu jsem nadšeně podepisoval. Jak se později ukázalo, nebyl to podpis poslední. ... V roce 1987 jsem byl vyzván nakladatelstvím, abych připravil knihu Poranění míchy k třetímu vydání.... Můj syn napsal: "Kdyby táta nenapsal nic jiného než Poranění míchy, udělal pro českou medicínu dost.""

Asociace CZEPA si velmi váží přínosu prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. nejstaršího k historickému přínosu péče o lidi s poraněním míchy. Pana profesora jsme opakovaně nominovali na státní vyznamenání, naposledy v roce 2020 s následným doporučením podvýboru pro státní vyznamenání Senátu Parlamentu ČR, bohužel neúspěšně. 

Pane profesore, za Vaše celoživotní dílo a úsilí děkujeme!
S úctou vzpomínáme

CZEPA

 

Zdroj foto: Paměti národa a Centrum Paraple, o.p.s.

 


Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png