Přidej
inzerci
dotaznik
31.1.2020 | Celá ČR | Šindelářová

Dotazník k bakalářské práci

Zpracovávání bakalářské práce na téma ,,Míšní léze a její dopad na kvalitu života u osob se spinálním postižením‘‘.

Vážená paní/vážený pane,

jsem studentkou 3. ročníku Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma ,,Míšní léze a její dopad na kvalitu života u osob se spinálním postižením‘‘.

Tímto se na Vás obracím s velkou prosbou o vyplnění dotazníku, který najdete v tomto odkazu a bude platný do 1. 4. 2020:

Dotazník a odpovědi jsou zcela anonymní, důvěrné a budou použity pouze ke zpracování práce.

Po zpracování nebudou data použita k jakýmkoliv komerčním účelům.

Zakroužkujte vždy jednu možnost, pokud není uvedeno jinak.

Za vyplnění Vám velice děkuji,

                                                                                                  Květoslava Šindelářová

Foto: https://pixabay.com/

Přidej komentář