Přidej
inzerci
foto k článku
12.7.2019 | Celá ČR | Vozejkov

Odborná péče pro léčbu dekubitů

Doporučte kvalitní péči. CZEPA se dlouhodobě snaží o zlepšení péče při hojení dekubitů. Proto bychom chtěli požádat ty z Vás, kteří jste byli spokojeni s jakoukoli formou péče o dekubity, zda byste nám vyplnili kratičký dotazník.

Vážení klienti asociace CZEPA,

na přelomu roku 2018/2019 jste se mnozí z Vás (celkový počet respondentů 272) iniciativně zapojili do vyplňování pro nás velmi důležitého dotazníku, jehož hlavním cílem bylo zmapovat aktuální situaci našich klientů při zvládání hojení dekubitu. Z celkového množství respondentů hojilo 157 osob dekubit, z toho 60% zvládalo hojení v rámci pomoci rodiny, 40% využívalo domácí zdravotní péči buď bez nebo s pomocí rodiny, 18% dojíždělo do specializovaného zařízení (centrum pro léčbu ran, chirurgická ambulance, spinální jednotka). Ačkoli někteří kombinovali různé formy péče, rodinnou podporu i odbornou péči, přesto 18 klientů intenzivně hledalo zařízení, které by disponovalo technickým vybavením a personálními kapacitami i odbornými znalostmi a 19 osob již bylo pro špatný zdravotní stav hospitalizováno.

Naší snahou je zlepšit dostupnost vysoce odborné péče pro léčbu dekubitů u spinálních pacientů ať ve formě domácí zdravotní péče, komplexní ambulantní péče (zařízení, kde by byla věnována pozornost hojení ran, včetně vhodnosti vozíku, sedacího systému, korekci sedu…), ale třeba i specializované centrum s možností hospitalizace, po které hodně respondentů volá.

Chtěli bychom požádat ty z Vás, kteří jste byli spokojeni s jakoukoli formou péče o dekubity, zda byste nám uvedli adresu konkrétního pracoviště, jehož péči jste využili či využíváte.

Dotazník k vyplnění

Děkuji.

Zdeňka Faltýnková
specialistka na spinální problematiku
Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Přidej komentář