Přidej
inzerci
logo_ou.png
9.12.2020 | Celá ČR | Hana Sixtová

Péče o osoby po mozkové mrtvici

Dotazník zjišťování zátěže a možnosti podpory Ostravské univerzity.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé a známí,

prosím o pomoc, podporu a spolupráci při rozšíření následujících informací lidem, kteří v domácím prostředí pečují o blízkého nebo jiného člověka po mrtvici (cévní mozkové příhodě, CMP), samotným lidem po CMP nebo těm, kdo by potenciálně mohli někoho z pečujících či lidí po mrtvici znát.

V rámci výzkumného projektu Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské TAČR-VISNEP viz web pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových
příhodách www.cmp-radce.cz   
vyvíjíme informační systém ke zlepšení informovanosti pečujících v období akutní i dlouhodobé péče o blízkého po CMP a ke zvýšení informovanosti napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče (veřejná správa, Sdružení praktických lékařů ad.) 

Součástí projektu je zjišťování zátěže a možnosti podpory pečujícím formou online dotazníku. „Pečujícími v domácím prostředí“ máme na mysli prioritně blízké osoby člověka po mrtvici (rodina včetně dětí, či mladistvých, přátelé, známí), ale také např. dobrovolníky, sousedy apod.
Dotazník má dvě varianty – první zohledňuje současnou péči, druhý péči v minulosti.

Dotazníky jsou dostupné zde: 

Pro pečující o blízké po mrtvici – pečuji v současné době https://ostravaou.limequery.com/388426?lang=cs
Pro pečující o blízké po mrtvici v minulosti – již nepečuji https://ostravaou.limequery.com/241282?lang=cs

Současně s dotazníkem spouštíme facebookové stránky CMP–Rádce https://www.facebook.com/cmpradce

Byli bychom rádi, pokud tyto aktivity podpoříte sdílením uvedených odkazů, návštěvou webových a facebookových stránek, případným zapojením do diskusí a jste-li či jste v minulosti byl/a pečující/m o blízkého po CMP i vyplněním dotazníku.

Uvítáme Vaše podněty, návrhy, připomínky.

Jménem projektového týmu děkuji za sdílení, podporu a spolupráci

Doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. 

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
Katedra zdravotně-sociálních studií
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Více o projektu viz https://visnep.osu.cz/

Přidej komentář
paty_stupen_banner.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg