Přidej
inzerci
foto k článku
8.7.2019 | Celá ČR | Vozejkov

MUP nabízí studium uchazečům s pohybovým postižením

V rámci programu Škola bez bariér umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí části školného po celou dobu studia. Stipendium je poskytováno ve formě prominutí 90% školného po celou dobu studia (student s přiznaným stipendiem platí pouze 10% výše školného za akademický rok).

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., uděluje stipendium na celou dobu studia ročně 30 - 35 studentům s pohybovým postižením. Přihlášky ke studiu přijímá do konce září. 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ STIPENDIA

  • úspěšné absolvování přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých studijních programů stanovených příslušným rozhodnutím rektora
  • žádost o stipendium podle Stipendijního řádu MUP a příslušného rozhodnutí rektora
  • průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě (přikládá se k žádosti o stipendium)
  • motivační dopis v rozsahu jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer), v němž uchazeč objasní svůj zájem o studium příslušného studijního programu, do kterého se na MUP hlásí
  • motivační pohovor před komisí konaný v termínech přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO KONCE ZÁŘÍ

VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Stanislava Zahálková
stanislava.zahalkova@mup.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice
www.mup.cz

Přidej komentář