Přidej
inzerci
pravo
12.11.2019 | Moravskoslezský kraj | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Pracovní pozice: Právník

Krajský úřad v Ostravě hledá právníka či právničku. Nabídka je vhodná i pro vozíčkáře, který zvládne pravidelně docházet do firmy. Pracoviště je bezbariérové, nabízí i vhodné sociální zařízení.

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 12. platová třída (23 270,00 Kč - 34 970,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.
Pracovní poměr: Doba neurčitá.
Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Charakteristika vykonávané práce: Vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska nebo stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Provádí kontrolu a dozor nad výkonem státní správy obecními úřady obcí s rozšířenou působností na úseku dopravy. Přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve správním řízení. Provádí úkony v souvislosti s dožádáním oprávněných správních orgánů. Vede písemnou evidenci přestupků. Provádí výkon státní správy dle  zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské – zaměření právo.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe v oblasti veřejné správy, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

 

Požadované doklady:

a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej
uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro osoby
se zdravotním postižením.

Podrobné informace níže pod odkazem a nebo na kontaktu:

Bc. Jana Bajerová

tel.: 595 622 198
jana.bajerova@msk.cz


Příloha

54-oznameni.pdf [45.3 kB]
Přidej komentář