Přidej
inzerci
Volné pracovní místo - EKONOM
20.5.2021 | Hlavní město Praha | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

Volné pracovní místo - ekonom

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - EKONOM

Náplň práce (příklady požadovaných prací) :

  • Zpracovává a kontroluje evidenci movitého a nemovitého majetku v programu GINIS MAJ a ENO.
  • Zpracovává účetní odpisy za MČ Praha 6.
  • Zpracovává daňová přiznání, hlášení a další daňovou evidenci za MČ Praha 6; komunikuje s finančním úřadem, MHMP apod.
  • Posuzuje hospodářsko-právní závazky MČ Praha 6 z daňového hlediska.

Platové zařazení: Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 21 260 do 31 240 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240 Kč 

Benefity: 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody, dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou.

Bližší informace poskytne: Ing. Kateřina Šampalíková, vedoucí oddělení ekonomiky a evidence majetku

Předpokládaný nástup: dle dohody. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.

Místo výkonu práce: Praha.

Požadované vzdělání : vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadované znalosti a dovednosti:

  • praxe v oblasti hospodaření územních samosprávných celků vítána
  • výborná znalost práce na PC (MS Office - zejména MS Excel, Word)
  • výhodou je znalost programů GINIS MAJ, UCR a ENO
  • schopnost samostatné i týmové práce, samostatného rozhodování a řešení problémů, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, odolnost vůči stresu
  • komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
  • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

b) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo ověřenou kopii. Cizí státní příslušníci též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady včetně motivačního dopisu je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11.06.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6.

Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - ekonom OSM Úřad městské části Praha 6, personální oddělení, Čs. armády 23, Praha 6

Telefon : 220 189 749

Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením. 

Více info zde

Zdroj: jobs.cz, pixabay.com 

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png