Přidej
inzerci
addict-2713526_1920.jpg
7.5.2021 | Hlavní město Praha | Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Volné pracovní místo - protidrogový koordinátor

Úřad městské části Praha 6 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici protidrogový koordinátor - referent krizového řízení.

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - protidrogový koordinátor - referent.krizového řízení.

Platové zařazení : Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 21 260 do 31 240 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240 Kč.

Náplň práce (příklady požadovaných prací):

 • Průběžně mapuje, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji v oblasti zneužívání drog a dalších návykových látek na území MČ Praha 6.
 • Koordinuje plnění úkolů protidrogové prevence a dalšího rizikového chování na území MČ mezi všemi zúčastněnými subjekty, spolupracuje se školními metodiky prevence rizikového chování, poskytuje jim metodickou pomoc a spolupracuje s nimi.
 • Zpracovává a zabezpečuje programy a projekty zaměřené na prevenci zneužívání drog a dalších návykových látek pro území MČ Praha 6, zejména plnění programu "Zdravá Šestka" a s ním souvisejících akcí.
 • Spolupracuje s věcně příslušnými orgány a institucemi státní správy a samosprávy při plánování, realizaci a vyhodnocování celoměstské a celostátní koncepce protidrogové politiky a další prevence rizikového chování, rozpracovává ji ve spolupráci s HMP do podmínek MČ Praha 6, navrhuje plán preventivních opatření.
 • Zabezpečuje realizaci specifické a nespecifické primární protidrogové prevence a dalšího rizikového chování a podílí se na koordinaci sekundární a terciální prevence na území MČ Praha 6.
 • Plní úkoly v souvislosti s přípravou obyvatelstva na mimořádné události a krizové stavy.
 • Zajišťuje službu dosažitelnosti pro případ mimořádných a bezpečnostních krizových situací na území MČ
  Praha 6.

Předpokládaný nástup : dle dohody

Bližší informace poskytne : paní Monika Sára Lindová, DiS., vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti
Telefon : 220 189 765

Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.
Místo výkonu práce : Praha.

Požadované vzdělání:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v oboru adiktologie nebo psychologie, nebo jiné zaměření a 5 roků praxe v oblasti protidrogové prevence a prevence rizikového chování.

Požadované znalosti a dovednosti :

 • výborná znalost práce na PC (MS Office)
 • schopnost samostatné i týmové práce, samostatného rozhodování a řešení problémů, pečlivost, spolehlivost
 • výborné organizační dovednosti
 • komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • řidičské oprávnění pro řízení mot. vozidel sk. B vítáno
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17.05.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6.

Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - protidrogová prevence 

Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením, mimo osob neslyšících, slabozrakých či nevidomých a hluchoslepých.

Fotozdroj: Pixabay

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png