Přidej
inzerci
foto k článku
28.4.2021 | Hlavní město Praha | Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Volné pracovní místo - referent dopravních přestupků

Úřad městské části Praha 6 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici referent dopravních přestupků.

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - referent dopravních přestupků.

Platové zařazení : Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 21 260 do 31 240 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240 Kč.

Náplň práce : Výkon státní správy na úseku správního řízení v přenesené působnosti při řízení o vybraných dopravních přestupcích (samostatné projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu způsobených porušením dopravního značení v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání).

Předpokládaný nástup : dle dohody

Bližší informace poskytne : Mgr. Anna Palasová, vedoucí Odboru vnitřních věcí, Mgr. Robert Ripa, DiS., vedoucí oddělení přestupků
Telefon : 220 189 750 nebo 220 189 761

Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.
Místo výkonu práce : Praha.

 

Požadované vzdělání na oprávněnou úřední osobu:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru

- vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb.

 

Požadované znalosti a dovednosti :

- vítána znalost problematiky dopravně bezpečnostní a problematiky správního řízení se specializací na řízení o přestupcích

- vítána praxe v zajišťování a vyřizování přestupkové agendy v rozsahu pravomoci příslušného územně samosprávního celku

- velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti, schopnost jednání s lidmi

- schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost, zvládání zátěže

- vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17.05.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6.

Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - dopravní přestupky Úřad městské části Praha 6, personální oddělení, Čs. armády 23, Praha 6.

Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením, mimo osob neslyšících, slabozrakých či nevidomých a hluchoslepých.

Více informací najdete ZDE.

Fotozdroj: Pixabay
 

 

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png