Dobrý den. Mám problém se svým dosavadním obvodním lékařem. Změnil budovu své ordinace, která už není bezbariérová. Snažil jsem se sehnat nového v místní nemocnici kde je vše bez bariér, ale všichni mne odmítli. Většina před důchodem, ostatní z důvodu vytížení. Je nějaký jiný postup? Děkuji, Josef.

23.3.2020

Například VZP je schopna poskytnout přehled praktických lékařů, kteří ještě nemají naplněnou kapacitu, i dle místa vašeho bydliště. Bezbariérovou přístupnost bohužel neeviduje.


redakce VOZEJKOV
17.3.2020

Dobrý den pane Josefe,

bohužel osobní zkušenosti s tímto problémem nemáme, nicméně Vám doporučujeme, obrátit se na Vaši zdravotní pojišťovnu, která by si měla vést přehled praktických lékařů, kteří nemají naplněnou kapacitu a přijímají nové klienty do své péče. Je však otázkou, zda si u těchto lékařů vedou i evidenci týkající se bezbariérového přístupu (a to jak do domu, tak do ordinace). Je možné, že Vám poskytnou seznam lékařů a Vy si je budete muset sám obvolat a na toto se dotázat. Dle mého názoru, pokud byste neuspěl, pak Vám zdravotní pojišťovna musí sama vyhledat praktického lékaře.

Další možností, kterou můžete zkusit, je kontaktování zdravotního odboru (většinou je sociální a zdravotní odbor spojen v jeden) ve Vašem kraji (krajský úřad). Tam by Vám mohli poskytnout informace, podporu, pomoc a adekvátně by Vás nasměřovali.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, jak od 1.1.2020 platí ochranný limit u invalidů, znamená to, že pokud bude můj doplatek za léky měsíčně více než 500 Kč, tak částku nad 500 Kč dostanu zpět? Ale pokud za léky nedoplácím každý měsíc, ale např. 1x za 3 měsíce, tak se mě ochranný limit netýká? Děkuji za opdověď.

18.11.2019

Dobrý den,

abyste byla u Vaší zdravotní pojišťovny evidována jako pojištěnec se sníženým lékovým limitem, je třeba do konce tohoto roku - tj. do konce r. 2019 - dodat Vaší zdravotní pojišťovně obyčejnou kopii rozhodnutí o přiznání invalidity - doporučeně poštou, pokud to pojišťovna umožňuje, tak i elektronicky, či osobně na podatelně zdravotní pojišťovny.Vždy je vhodné si ověřit, zda Vás pojišťovna eviduje jako pojištěnce se sníženým lékovým limitem.

Nadlimitní úhrady by pojišťovny měly vracet po uplynutí čtvrtletí (4 x do roka) a to formou poštovní poukázky nebo jinou formou, kterou si zvolí pojištěnec, pokud je to možné. Nadlimitní úhrady by se měly vrátit do 60 kalendářních dnů po ukončení čtvrtletí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím uvedla k tématu vrácení nadlimitních úhrad tento materiál. Zde se odkazuje také na výklad započitatelných doplatků. 

Konkrétní informace o doplatcích Vámi užívaných léků žádejte u Vaší zdravotní pojišťovny.

Naše kolegyně v tuto chvíli zjišťuje u jednotlivých zdravotních pojišťoven informace, které v nejbližších dnech zpracuje do informačního článku na webových stránkách VOZEJKOV.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
Jsem tetraplegik a zdravotní pojišťovnou mi byly v minulosti současně zapůjčeny dva vozíky. Aktivní mechanický invalidní vozík a současně elektrický invalidní vozík. Nutně potřebuji pro svůj pohyb oba vozíky, neboť venku se nejsem schopen vzhledem k výrazným spasmům a malé síle v rukou na mechanickém vozíku pohybovat. Doma a v jiných interiérech, v ideálním bezbariérovém prostředí bez velkých převýšení a při cestách autem však využívám mechanický vozík, neboť je v tomto prostředí mobilnější a mě pomáhá uchovat si lepší fyzickou kondici. Elektrický vozík není ani vhodný pro pohyb doma na WC, do koupelny, do ložnice, atd., kam se s ním, vzhledem k jeho rozměrům a manévrovacím schopnostem, nedostanu. Nyní mi mechanický vozík již dosloužil, protože ho intenzívně užívám již 8 let. Chtěl jsem si nechat předepsat nový a pojišťovna mi ho odmítá schválit s odůvodněním, že již užívám elektrický vozík a nemohu mít zapůjčeny 2 stejné zdravotnické prostředky. Oba vozíky využívám již mnoho let a ani bez jednoho z nich se neobejdu, protože bych byl zcela nepohyblivý buď venku, nebo doma. Má pojišťovna na tento postup právo? Jak mám ve věci nyní postupovat?
17.11.2013

Tento problém se v diskusích mezi zdravotními pojišťovnami, odbornými lékaři a klienty řeší již mnoho let. V legislativě je tento problém upraven § 15, odst. 11, ve spojení s přílohou č. 3, oddílu C, zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, z kterého je zřejmé, kolik zdravotnických prostředků a za jaké časové období mohou pojišťovny hradit z veřejného zdravotního pojištění a zapůjčit svému klientovi. Vždy se však vedla diskuse zda el.vozík je stejný zdravotnický prostředek jako mechanický vozík. Pojišťovny tvrdí, že jde o identické zdravotnické prostředky. Diskuse zatím nedospěla k jinému závěru, než že potřeba druhého vozíku bude vždy a u každého pojištěnce přísně a pečlivě individuálně posuzována. Bohužel, v posledních cca 5 letech zdravotní pojišťovny své posuzování velmi přitvrdily.

V této situaci Vám doporučuji považovat za Váš prioritní vozík elektrický vozík (jako dražší prostředek) a mechanický vozík řešit jako „druhý“. Pojišťovny totiž mají tendenci k elektrickému vozíku, jako kompromis, schvalovat nejlevnější, mechanický vozík. Ten však často, především pak tetraplegikům, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, zbylým pohybovým schopnostem a nutnosti zachovat správnou posturu sedu, nemůže vyhovovat.

Ve Vašem případě Vám doporučuji se každopádně na pojišťovně odvolat proti neschválení předepsaného vozíku. Odvolání je nutné doložit důkladným lékařským, či ergoterapeutickým zdůvodněním proč zrovna ten vozík, který máte předepsán je pro Vás vhodný a proč pojišťovnou doporučený nikoliv. V čem slouží k zachování, či zlepšení Vašeho konkrétního zdravotního stavu. To samé je nutné provést i u předepsaného příslušenství. Nestačí zdůvodnění pouze Vaší základní diagnózou. Je nutné podrobně zhodnotit i přidružené zdravotní komplikace. Odvolávat se me možné i opakovaně. Vždy je však nutné doložit nové medicínské argumenty. Čím víc jich shromáždíte, tím prospěšnější to je a tím větší je šance na schválení vozíku.

V krajním případě, pokud by již nebyla jiná varianta možná, je možné se i pokusit uzavřít s pojišťovnou tzv. „Dohodu o narovnání“, kterou by byl starý mechanický vozík převeden za symbolickou cenu do Vašeho majetku. Tím budete mít zapůjčen pouze elektrický vozík a získáte čas na jednání o úhradě nového mechanického vozíku. O uzavření takové dohody je nutné písemně, zcela neformálně (třeba i e-mailem) pojišťovnu požádat. Na uzavření této dohody však není právní nárok. Po převedení vozíku však již následně pojišťovna nehradí jeho opravy.


Zdeněk Žižka
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png