Přidej
příběh
Kateřina Janečková
Kateřina Janečková
9.10.2019 | Celá ČR | Vozejkov

Poděkování

Vozíčkářka Katka Janečková nedávno zažila něco, o co by se ráda podělila i s ostatními (nejen) vozíčkáři.

V dnešní době se často hovoří o mnohdy nezdravých mezilidských vztazích, honbě podnikatelů za ziskem a až vlažným chováním ke svým zaměstnancům a okolí. S naprosto opačným přístupem jsem se setkala já jako osoba zvlášť těžce zdravotně postižená (vozíčkářka). Po jedné písemné nezávazné konverzaci s podnikem Smurfit Kappa s.r.o. Žimrovice jsem dostala pozvánku k účasti na "Dni otevřených dveří" této firmy, který uspořádal dne 20. září 2019 ředitel tohoto podniku pan Kostas Čanaklis pro své zaměstnance i s rodinami. Byla jsem tím velmi překvapena, neboť s takovým přístupem jsem se ještě nikdy nesetkala. Na základě tohoto pozvání jsem na místo i se svým doprovodem - rodiči - přijela, byla jsem vřele uvítána paní Křížovou a následně osobně panem ředitelem a oba se nám privátně věnovali po celou dobu naší návštěvy. Prohlédli jsem si nejdůležitější provozy, seznámili jsme se s historií i současností podniku, náplní jejich práce i s výsledky a s údivem jsme zjistili, že tak dobrý a prosperující podnik je právě u Opavy, v Žimrovicích. To vše se dělo s odborným a výborně podaným výkladem osobně pana ředitele. Malé pohoštění a výměna drobných dárečků bylo hezkým zakončením naší návštěvy u firmy Smurfit Kappa.

Chci proto tímto poukázat, že i mezi podnikateli jsou lidé, pro které slova zaměstnanec a rovněž osoba ZTP/P nejsou prázdnými a podle toho se nad míru obvyklou chovají. Vyjadřuji proto veliký dík panu řediteli Čanaklisovi a paní Křížové za vše, co pro mě i doprovod udělali.

Kateřina Janečková

Vítkov

 

Foto zdroj: Kateřina Janečková

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png