Přidej
video
Vozik
17.12.2019 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV | 1

Vy po mně chcete, abych se celý život díval na postižené lidi!?

Petr Třešňák se vyjadřuje k odmítavému postoji obyvatel obcí vůči umístění chráněného bydlení v jejich blízkosti. Je problém v neinformovanosti? Dřívější dlouholeté izolovanosti jakékoli „jinakosti“ ve společnosti? Nebo jde o problém ryzích obav z neznámého?

Lidé s postižením žili v dobách předrevolučních téměř výhradně v ústavech. Pokud se matce narodilo postižené dítě, bylo jí záhy doporučeno, aby jej nechala v ústavu a „pořídila“ si jiné zdravé dítě.  Život v ústavu podléhal pevnému režimu, kdy byla každému dítěti poskytována pravidelná péče a každodenní rozsáhlá rehabilitace v podobě individuálních terapií, vodoléčby, logopedie i volnočasových aktivit. Vše bohužel naprosto izolovaně od společnosti. Ústavy byly komunistickým režimem zřizovány v odlehlých oblastech, často bez dostupnosti mnohých služeb.

 

 Donedávna jste prostě hendikepovaného člověka na ulici potkali velice výjimečně. Je sice třicet let po revoluci, ale jak se ukazuje na tomto případu i to může být málo. Když budete potkávat hendikepovaného ve své blízkosti celý život, budete to považovat za zcela normální, pokud se tak stane až ve druhé třetině vašeho života nebo déle, navíc bez znalosti problematiky, je to problém.  Tato generace se prostě s hendikepovanými nenaučila žít, obává se toho, protože nemá žádnou nebo minimální zkušenost, neměla ji jak získat. Pak stačí i zdánlivá drobnost k tomu, aby strach protentokrát zvítězil.

 

Co si o tom myslíte vy? Jaká je vaše zkušenost? Napište nám.

 

 

Zdroj: redakce, DvTv, foto: pxhere

Diskuse

Opus Lacrimosa, z. ú., Brno | 17.12.2019 12:06

Kdy už se poučíme?
Desítky podobných projektů mají u nás stejný (žalostný) průběh:
- je zpracován transformační plán (např. zde v příloze pro Náměšť);
- v lepším případě obsahuje 2-3 zmínky o informování občanů v místě vzniku nového zařízení, tato část je ignorována, není splněna a není jí věnována pozornost;
- pokud snad je nějaký pokus o informování a vysvětování učiněn, pak naprosto nevhodnou, nezáživnou a zbytečnou formou; ostatně pohodlní a apatičtí občané ji - jako řadu ostatních vymyšleností věrchušky - ignorují;
- začíná hořet termín a do obce se přihrne informace nejčastěji z kraje, že "toto je náš pozemek, my to tam postavíme, a moc si nevymýšlejte, časem budete chtít nějaké ty dotace...";
- obecní konšelé na téma a vysvětlování dlouhá léta kašlali - a teď alibisticky volají "lid to nechce";
Tož tak je to.
Z transformačního plánu Nových zámků v chudičké oblasti spolupráce s veřejností a informování NEBYLO SPLNĚNO NIC!
V prvé řadě to ukazuje, jak diletantsky odfláknutá a neprofesionální byla příprava akce ze strany transformačního týmu, obecního zastupitelstva a hejtmanství a na přezíravě velkopanský přístup k obyvatelům Náměště.
(Druhou možností je, že to nebyl lenivý diletantismus, ale spekulativní chytristika kolem pozemků).
Aby bylo zcela jasno: považuji to za nespravedlivě diskriminační, nelíbí se mi to, nesouhlasím s tím, ale to bohužel neznamená, že to není a že obavy náměšťských jsou nereálné.
Prohlásím-li místní Hanáky za hovada se zhovadilým myšlením, jejich obavy tím nezmenším. Mnohem účinějším postupem je trpělivě a pravdivě! vysvětlovat, o jaké zařízení se jedná, jaká bude struktura obyvatel atd. Ostatně transformační tým za to byl placen, a ne špatně.
http://www.novezamky.cz/file.php?nid=3504&oid=5809398
Mediální výstupy (snad ne vědomě a úmyslně) vybraly z celého spektra námitek ať už ve Svitávce tak v Náměšti jen zcela marginální, zato však cirkusácky atraktivní názory. S nemalou dávkou novinářské přezíravosti a nadřazeností všeznalých z velkého světa mezi burany pak tvrdí, že jakkoli převažující většina faktů tvrdí a uvádí opak, tak že skutečnýn investigativně objeveným důvodem a skrývaným pozadím kritiky občanstava  je buranská intolerance a nedostatek empatie vůči hendikepovaným a vůbec všem jinakým.
Téměř 50 let se ve svém volnu pohybuji převážně ve světě vozíčkářů; dříve jen jako tlačná a nosná mula stovek svých známých a kamarádů, 26 let jako otec.

Situaci ve Svitávce důvěrně znám, v Náměšti jsem si pak ověřil, že skutečně obec se o projektu dozvěděla čistě náhodou z letmého mailu, v němž Kraj žádal o povolení vstupu na obecní pozemek, aby se vůbec dostali na parcelu, kde má bydlení vzniknout. Kraj dosud ani neví, kolik domů bude stavět. Text petice neříká nic z toho, co se traduje - skutečně jen namítá nesoulad s územním plánem, který všichni ostatní stavebníci museli dodržet.
Tož tak. Smutek...

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png