Podmínky používání služeb Vozejkov.cz

1) Provozovatelem a administrátorem služeb na doméně Vozejkov.cz je občanské sdružení Česká asociace paraplegiků - CZEPA (Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, IČO 00473146)

2) Uživatelem je:

  • Vozíčkář
  • Osoba blízká vozíčkářů
  • Organizace, poskytující služby nebo produkty vozíčkářům

Práva a povinnosti uživatele

1) Uživatel má právo se zaregistrovat. Registrací získá účet a tím i možnost aktivně se zapojit do tvorby obsahu v omezeném rozsahu svého účtu. Pro registraci je třeba uvést svoji emailovou adresu, kterou může využít provozovatel pro komunikaci s uživatelem. Svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti.

2) Každá osoba smí mít maximálně jeden účet.

3) Účet je identifikovaný nickem nebo jménem vybraným uživatelem při registraci. Vybraný nick nesmí poškozovat či zneužívat již existující nicky či jména nebo označení osob běžně známých, být zavádějící či vulgární

4) Pouze registrovaný uživatel má právo se aktivně zapojit do dění Vozejkova a to:

  • Přidáváním příspěvků do rubrik Inspirace, Seberealizace, Akce, Novinky
  • Pomentováním článků
  • Debatováním v diskuzi

5) Uživatelé mohou vkládat dle témat své podněty, postřehy a osobní zkušenosti pozitivní i negativní, ne však vulgární.

6) Registrovaný uživatel nese zodpovědnost za veškerou aktivitu na svém účtu a její dopad na jiné osoby.

Nikdo z uživatelů nesmí

1) Pokoušet se prolomit bezpečnostní ochranu služeb a obcházet opatření Provozovatele

2) Provádět činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou a zákony ČR (zejména Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, § 196–206; tj. např. propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie atd.)

3) Vydávat se za jiné osoby

4) Provádět činnost, která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno projektu Vozejkov.cz

5) Nahrávat, publikovat, šířit, sdílet, odkazovat či jinak zpřístupňovat multimediální data, která obsahují softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory či programy navržené za účelem narušit, poškodit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru

6) Umísťovat multimediální data, která jsou lživá, neúplná či nesmysluplná v kontextu používané služby, zároveň také umísťovat data, u kterých si nelze ověřit jejich pravdivost, či jejich pravdivost nebyla ověřena

Práva a povinnosti provozovatele

1) Provozovatel nese zodpovědnost za provoz sociální sítě Vozejkov.cz

2) Provozovatel má právo zrušit účet uživatele bez náhrady:

  • Pokud uživatel opakovaně porušuje tato Pravidla

Při prvním a druhém zjištění porušení těchto Pravidel je uživatel napomenut a vyzván, aby již Pravidla neporušoval. Pokud i po třetí výzvě se nebude uživatel držet Pravidel, Provozovatel má právo omezit uživateli možnost přístupu nebo odstranit jeho účet.

  • Pokud vložená data budou obsahovat vir

3) Provozovatel se snaží zabezpečit soukromé poznámky, vzkazy a zaheslovaná či jinak chráněná data před neoprávněným použitím třetí osobou. Nenese však zodpovědnost za jejich případné zneužití v případě, že se mu nepodaří tato data zabezpečit

4) Všechna data vložená uživatelem může Provozovatel statisticky zpracovávat a využívat k propagaci vlastní či partnerů Vozejkova

banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg