Přidej
příběh
snimek-obrazovky-2023-12-21-100633.png
23.12.2023 | redakce VOZEJKOV

Hana&Monika: Chceme se dál komplexně věnovat lidem

Hana Sixtová: Asi mě pozitivně ovlivnilo mé dětství a pravidelné setkávání s příbuzným Jirkou Pavláskem, který byl paraplegik. Když se naskytla příležitost pracovat pro lidi s poraněním míchy, neváhala jsem a pro asociaci CZEPA tak vlastně pracuji celý můj profesní život. Jinak jsem ale šťastná partnerka a máma dvou dospívajících dcer a s rodinou je mi nejlépe v přírodě.

Monika Kupková: V dětství jsem se věnovala sportu. Tak „trošku“ jsem koketovala s lyžováním. Můj taťka byl vrcholový sportovec, proto mě i mé sestry vedl právě ke sportu. Jinak celý svůj profesní život se věnuji sociální tématice. Nejdříve jsem pracovala na Úřadu práce – na dávkách státní sociální podpory, poté jsem pracovala v pečovatelské službě a nakonec zakotvila v asociaci CZEPA. Troufnu si říct, že mám šťastné manželství – s manželem jsme již bezmála 25 let – a dvě úžasné děti.

Odkud pocházíte a kde přibližně žijete nyní?

H: Jsem holka z Prahy-Podolí, ale to už dávno neplatí, i když nadále žiji s rodinou v Praze.
M: Moje kořeny najdete v Krkonoších, ve Vrchlabí. Po střední škole jsem pokračovala ve studiích v Brně, kde jsem potkala i svého manžela. Nakonec jsem však zakotvila v malé obci za Prahou, ve které žiji již 15 let.

Kdy a jak jste se vlastně ocitly v CZEPA? Která z vás je služebně zkušenější?

H: Když byla CZEPA pod názvem Svaz paraplegiků, nastoupila jsem v r. 1996 do organizace. Tehdy bylo mým místem výkonu deset let Centrum Paraple. Během jeho osamostatnění jsem byla na mateřské dovolené, ale vracela jsem se zpět do asociace CZEPA, kde dalších dvanáct let pokračuji. Ovšem, i když v organizaci patřím mezi „služebně starší“, velmi si cením profesních zkušeností mých kolegyň Moniky Kupkové a Zdeňky Faltýnkové, se kterými tvoříme zkušený poradenský tým.
M: V CZEPA jsem se ocitla náhodou… Nějaký ten rok jsem pracovala ve vedoucí pozici s cílovou skupinou seniorů. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěla věnovat přímé práci s klienty a chtěla jsem si vyzkoušet práci s jinou cílovou skupinou, osud tomu chtěl, že jsem se ocitla v CZEPA. 

Zleva: Zdeňka Faltýnková (spinální specialistka CZEPA), Monika Kupková a Hana Sixtová (sociální pracovnice CZEPA).

Jste pilíře odborného sociálního poradenství CZEPA – co vše vaše práce obnáší?

H: Člověk s poraněním míchy prochází zásadní životní změnou. Nejen on sám, ale i celá jeho rodina a nejbližší okolí. Naše nabídka pomoci je tu proto jak pro člověka s ochrnutím, tak i pro jeho blízké. Pomáháme zorientovat se v nové životní situaci, jaký je spinální program, co bude následovat. Jak si vyřídit základní sociální dávky, podporu či pomoc, která je potřeba. Naši klienti se potřebují zorientovat v institucích, legislativních předpisech, v nabídce různých služeb, ale současně řeší bezbariérové úpravy bydlení, výběr potřebných pomůcek, prevenci i léčbu závažných zdravotních komplikací. Naše práce je velmi pestrá, zahrnuje témata na sociálně-zdravotním pomezí a naši klienti se na službu mohou obracet podle potřeby, opakovaně v průběhu života. Podporujeme nejen zájemce s poraněním míchy, ale i další osoby, které se i z jiných zdravotních důvodů pohybují na vozíku.

Odborné sociální poradenství se ale v CZEPA neomezuje jen na vás. Kdo ještě dovytváří jeho komplexní tým?

H: Protože život člověka se zdravotním postižením zahrnuje celou řadu témat, jsme hrdí na to, že služba odborného sociálního poradenství CZEPA je komplexní. Významnou členkou našeho týmu je Zdeňka Faltýnková, zkušená specialistka na spinální problematiku, která je oporou a odborným pracovníkem v tématech zdravotního stavu, předcházení druhotným komplikacím, výběru a nastavení kompenzačních pomůcek, plánování a realizace bezbariérových úprav, podpory rodiny v oblasti péče a podpory. 
M: S poskytováním sociální služby ale také souvisí celá řada administrativních úkonů, evidencí, dotací a jejich vyúčtování, metodického vedení služby a tak jsme rádi, že letos vznikla i pracovní pozice vedoucího - metodika, který náš tým podporuje. 

V čem si myslíte, že je vaše služba jedinečná?

H: Jedinečnost naší služby vidíme v tom, že klienta vidíme jako komplexní bytost, která má sociální i zdravotní potřeby, žije v nějakém prostředí, má určitou míru zdravotního omezení i sociální zázemí různé úrovně. S osobní zkušeností přímé péče máme vysokou míru empatie, se kterou se snažíme každého klienta vnímat jako člověka, který má celou řadu potřeb. Snažíme se přemýšlet v širším úhlu pohledu a mapovat i oblasti o kterých třeba klient zrovna nemluví, protože možná ani neví, že by je mohl potřebovat řešit. Například - pokud v rehabilitačním ústavu klient s kolegyní Zdeňkou Faltýnkovou řeší, jak si bezbariérově upravit svou domácnost, kolegyně kromě odborných rad rovnou nabízí možnost konzultací financování úprav prostřednictvím příspěvku od úřadu práce či s podporou nadací a propojí klienta se sociálními pracovnicemi CZEPA, které odbornou podporu poskytnou.

Co se vám v poslední době povedlo, případně kde a jak jste inovovaly?

H&M: Když poskytujeme klientům podporu, vždy přivítáme zpětnou vazbu, zda intervence přinesla potřebnou podporu v řešení situace. Někdy tak máme přímou zpětnou vazbu, která je určitou odměnou, což nás těší a motivuje do další práce. 

Snad se nám daří i “inovace” právě v nové pozici vedoucího pracovníka, který by měl nám - pracovníkům přímé péče - odlehčit od nezbytné administrativy a pomoci naši službu dále cíleně směřovat, rozvíjet a zkvalitňovat. S tím souvisí i náš přechod na nový software evidence poskytnutých intervencí, který by nám (až se pořádně zaběhneme) měl výslednou administrativu ulehčit.

Máte nějaké vize do budoucna, chcete sebe i poradenství CZEPA někam rozvinout či posunout?

H&M: V individuální rovině poradenství se dál chceme komplexně věnovat lidem, kteří naši pomoc potřebují a v tomto duchu si i hledáme průběžná vzdělávací témata. V obecné rovině ale skrze přímou péči vnímáme systémové nedostatky, které nás velmi trápí a o jejichž napravení se snažíme prostřednictvím aktivního připomínkování legislativy. Jde o celou řadu témat, například nedostačující příspěvek na péči, nedostačující kapacity sociálních služeb, neprovázanost sociálních a zdravotních služeb, nedostatečná podpora rodinných pečujících, absence pracoviště na komplexní léčbu život ohrožujících dekubitů... Těch témat je více, která se snažíme rozvinout a posunout a zlepšit tak situaci širší skupiny lidí se zdravotním postižením.

Hanka s Monikou v předvánočním módu i „moodu“. Hančino tričko s Fridou Kahlo je z Hvězdného bazaru.

Co vy a Vánoce a vůbec letošní závěr roku? Už máte doma vše uchystáno?

H: Letošní rok byl trochu hektický a není tomu jinak ani na konci roku. Ale vidím světlo na konci tunelu, několik dní s širší rodinou u stromečku a pak snad pár dní klidu s nejbližšími na chalupě u lesa, kde lišky dávají dobrou noc.
M: Jak říká Hanka, rok byl hektický… Snažím se balancovat mezi pracovním a rodinným životem a leckdy to není jednoduché. Nicméně cukroví mám napečeno! Těším se na chvíle klidu se svými nejbližšími, kdy nebudu muset nic řešit, dělat a jen tak odpočívat a bavit se…

Co byste chtěly vzkázat čtenářům Vozejkova

H: Zdraví a štěstí všem čtenářům a jejich blízkým přeji. Abyste měli sílu překonat každodenní starosti a měli kolem sebe podpůrný tým blízkých. A pokud budete váhat, kde co vyřídit, hledat řešení své situace, vězte, že poradenství CZEPA je tu pro vás. Neváhejte se na nás obrátit.
M: Hanka řekla vše důležité, tak jen dodám, že přeji všem krásné Vánoce a do nového roku vše nej!
 

Přidej komentář
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png
banner-handy.jpg