Přidej
příběh
ztp_4.png
9.4.2021 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

POMOHLI JSME... s průkazem ZTP/P

Napravit chybné rozhodnutí úřadu není jen tak. S odborným poradenstvím CZEPA se to povedlo.

Mnozí to znáte. I když je Váš zdravotní stav dlouhou dobu neměnný, z důvodu ukončení platnosti zdravotního posudku či platnosti průkazu ZTP/P je třeba Úřad práce požádat o prodloužení. To byla i situace pana Pavla: „V polovině roku 2020 mi končila platnost průkazu ZTP/P. S předstihem jsem o tomto informoval ÚP a podal žádost o prodloužení. Po poměrně dlouhé době (více než 3 měsíce) mi přišlo Rozhodnutí o přiznání průkazu jen ZTP (navíc se zcela nesmyslným zdravotním zdůvodněním), i když veškerá moje zdravotní dokumentace, kterou měli posuzovatelé k dispozici, směřovala k jednoznačnému nároku na průkaz ZTP/P.“

Pan Pavel je dlouholetým členem asociace CZEPA, proto se obrátil na sociální pracovnice s žádostí o konzultaci. Využil tak bezplatnou službu odborného sociálního poradenství.  „Obrátil jsem se tedy na organizaci CZEPA, ve které jsem členem, s dotazem, zda bylo v mém případě rozhodnuto správně, abych následně neprováděl kroky, které by nebyly v souladu s legislativou.“

Tak jako v jiných případech, sociální pracovnice pana Pavla vyslechla a seznámila se s jeho podklady. Vysvětlila mu, jaká jsou současná legislativní pravidla přiznávání jednotlivých průkazů pro osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) a ujistila ho o jeho oprávněném nároku a možnosti opravných prostředků. Protože dané úřední rozhodnutí obsahovalo zásadní chyby, dostal pan Pavel od asociace CZEPA i podpůrné písemné stanovisko. „Byl jsem ujištěn, že to v pořádku nebylo, a následně mi byla sociální pracovnicí CZEPA nezištně nabídnuta pomoc a spolupráce na podání odvolání. Sepsal jsem tedy své vlastní odvolací stanovisko a přidal mj. také jako přílohu stanovisko sdružení CZEPA.“  

Rádi slyšíme zpětnou vazbu, zda poskytnuté poradenství pomohlo. Potěšila nás proto dodatečná zpráva pana Pavla o úspěšném odvolání. „Po asi 2 měsících trvání odvolacího řízení mi přišlo Rozhodnutí, které mi přiznává nárok již na průkaz ZTP/P s tím, že předchozí rozhodnutí byla fatální chyba. Chtěl bych tímto velmi poděkovat za lidskou a odbornou pomoc a součinnost organizaci CZEPA v mém případě, neboť si myslím, že i to mělo na konečný spravedlivý výsledek svůj nezanedbatelný podíl. Doufám, že tento můj případ, který nakonec dopadl dobře, napomůže dalším lidem, kteří se marně domáhají svých práv ve svých životních a zdravotních situacích, které nejsou zdaleka jednoduché. Jsem za sebe rád, že tady organizace CZEPA pro všechny existuje. Díky!“

 

Zdroj foto: www.zakonyprolidi.cz, https://pxhere.com/cs/photo/858754

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png