Přidej
příběh
pv.jpg
1.10.2022 | redakce VOZEJKOV

Pavlína Zvelebilová & Rehafit

Rehafit, o.p.s. je nesmírně komplexní rehabilitační centrum pro lidi s nejrůznějšími typy postižení, ale i onkologickým onemocněním. Zaměstnává též specialisty z chráněného trhu práce, je smluvním zařízením největších českých pojišťoven. O jeho chodu i o svém životě s ním spjatým vypráví v rozhovoru ředitelka Pavlína Zvelebilová.

Rehafit naleznete na Praze 9 na adrese Kpt. Stránského 999/5. V současné turbulentní době potřebuje na svůj provoz a na své zaměstnance doslova každou korunu, aby mohl i nadále sloužit všem svým klientům. Proto si dovolujeme čtenáře informovat, že pokud by ho Rehafit zaujal a shledal ho hodným své podpory, informace o dárcovských SMS, jimiž lze pomoci, nalezne na konci článku. Možnou podporou je i dar na sbírkový účet.

Paní ředitelko, co je to vlastně Rehafit?

Rehafit je rehabilitační centrum pro osoby s tělesným postižením. Naší hlavní činností je fyzioterapie, dále nabízíme služby tradiční čínské medicíny, neurostimulaci Walk Aid, canisterapii, psychoterapii, lymfoterapii, masáže, specializované trenažery. Jsme výukovým centrem 3. lékařské fakulty, poskytujeme zahraniční stáže studentům fyzioterapie, účastníme se mnoha výzkumných projektů. Zároveň jsme poskytovatelé zaměstnání na chráněném trhu práce. Jsme smluvním zařízením největších pojišťoven VZP, OZP a VOZP.

Rehafit je výjimečný v tom, že se zaměřuje na všechny osoby s tělesným postižením, neorientujeme se pouze na jednu diagnózu. Nabízíme celoroční rehabilitaci, klienti dochází dle svých časových možností a potřeb. Snažíme se vyjít vstříc každému, zařadit rehabilitaci do jeho života, jsme otevření od 8h do 20h, tak aby si každý mohl najít čas, který mu co nejvíce vyhovuje.

Rehafit je nejen rehabilitačním centrem, snažíme se, a myslím, že se nám to daří, jsme přátelským místem, místem, kam se klienti rádi rací. Místem, kde pracují lidé zapálení pro věc, terapeuti, pro které to není jen práce, zkrátka tým skvělých lidí, který se snaží lidem naslouchat, a snaží se jim co nejvíce vyjít vstříc, najít řešení a pomoci.

Jako většina neziskových organizací bojujeme s nedostatkem financí na pokrytí provozních nákladů, jako jsou mzdy a nájemné, příjmy z pojištoven toto zdaleka nepokryjí, jsme proto odkázáni na příjmy z dotací či ze soukromého sektoru.

Dort, který Pavlína Zvelebilová dostala od kolegů. Slogan na dortu vyjadřuje její postoj k problémům obecně.

Kdy a jak vlastně Rehafit vznikl?

Rehafit jsem se rozhodla založit před třinácti lety na základě zkušeností práce s hendikepovanými. Systém pojišťovnami hrazené péče byl v té době  zcela nedostačující. Člověk s tělesným postižením potřebuje rehabilitaci doživotně a tato rehabilitace by se měla stát součástí jeho běžného života. Tato myšlenka mne dovedla až k vlastnímu centru, kde jsem nejdříve začínala sama, jen za podpory mých nejbližších a rodiny.
Postupně přicházeli další a další terapeuté, které tato práce chytla za srdce. Dnes jsme tým úžasných 23 lidí, za které bych dala ruku do ohně a za nic na světě bych je nevyměnila. Jsem hrdá na tu úžasnou partu lidí, která dává našim klientům mnohem více než jen běžnou rehabilitaci. Dávají do toho srdce, práce je baví a to přináší ty největší výsledky.
Výsledky, které naší systematickou péčí dosahujeme, hovoří za vše.

Část rozsáhlého týmu Rehafitu pěkně pohromadě (na fotce je přibližně polovina týmu).

Velmi mě (a to příjemně) překvapila šíře nabídky Rehafitu od čínské medicíny přes canisterapii až třeba po psychoterapii. To už vypadá téměř na malou, velmi holisticky pojatou kliniku. To byl záměr?

Původně ne, původní záměr byla fyzioterapie  v kombinaci se specializovaným fitnes (to se moc neujalo) pro osoby s tělesným postižení, proto i název REHAFIT (REHAbilitace, FITness). Veškeré ostatní služby se přidávaly postupně, tak jak vznikala poptávka od našich kllientů

Představte si, že nemusíte řešit finance ani prostory, co byste ještě ráda nabídla spinálním pacientům z toho, co ještě nemáte?

Určitě Lokomat, chůzové trenažéry jako Exoskeleton, robotickou terapii horních končetin a mnoho dalších robotických pomůcek.

Jedna z četných pomůcek (MOTOmed), kterou Rehafit disponuje a která pomáhá mnohým klientům.

Znáte obdobná zařízení, jako je to vaše, u nás, respektive v cizině? A spolupracujete nějak?

V takovém rozsahu ambulantní péče (přes 170 klientů týdně) a se  zaměřením  na všechny pacienty s tělesným postižením, bez limitace diagnózy, a s možností celoroční rehabilitace, co vím, jsme bohužel jediní. O zahraničním nevím, snad jen ve Švýcarsku, ale tam je ale systém zdravotní péče pro osoby s tělesným postižením jinak financován.

Co se týče obecně spolupráce, nejužší a nejefektivnější spolupráci máme s CZEPA a její ředitelkou Alenou Jančíkovou.

CZEPA velmi řeší chybějící dekubitární jednotku, máte nějaká osvědčená cvičení nebo postupy, jak preventivně dekubitům bránit?

Za náš obor jednoznačně pravidelná fyzioterapie, pravidelným cvičením se tkáň prokrvuje a dá se tak předcházet tkáňovému poškození, zároveň klient, který k nám pravidelně dochází, je svým způsobem monitorován, hlídán, a případný problém je zachycen včas. A když už dekubit vznikne, nebo se na nás obrátí někdo s tímto problémem, úzce spolupracujeme se Zdenkou Faltýnkovou z CZEPA, která všem našim klientům vždy ochotně pomůže, její pomoc je pro nás nepostradatelná.

Platí i pro vás samotnou okřídlené rčení Kovářova kobyla chodí bosa? Máte vůbec čas na péči o sebe samu?

Krom vedení Rehafitu jsem i maminkou dvou malých dětí, takže volného času opravdu není nazbyt, ale snažím se, jezdím do práce na kole, když mám možnost jedu si zaskákat (parašutismus), v zimě lyže

Pokud pomineme finanční obtíže vaší existence, o klienty nouzi nemáte?

To bohužel ne. Lidí s tělesným postižením stále přibývá, nyní máme nově hodně pacientů onkologických

Chcete něco vzkázat čtenářům Vozejkova?

Rehabilitace by měla být součástí života každého člověka s tělesným postižením, součástí jeho životního stylu. Najděte si proto prosím ve svém okolí dobrého fyzioterapeuta, který bude rozumět vaši diagnoze a pravidelně ho navštěvujte, předejte tak mnoha zdravotním komplikacím, budete se cítit lépe a získáte v něm přítele, na kterého se budete moc se svými problémy obrátit, který vás v případě potřeby odešle k dalším vyšetřením, či předá potřebné informace, nejen týkající se vašeho zdravotního stavu.

Entuziasmus je pro každou rehabilitaci zásadní (i pro veslovací trenažér).

Pokud vás Rehafit zaujal, podpořte prosím jeho chod. Děkujeme!

Podpořte Rehafit zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS REHAFIT 30 nebo DMS REHAFIT 60 nebo DMS REHAFIT 90 na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, REHAFIT, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete Rehafit podporovat dlouhodobě? Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TRV REHAFIT 30 nebo DMS TRV REHAFIT 60 nebo DMS TRV REHAFIT 90 na telefonní číslo 87 777.

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč, Rehafit, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Sbírkový účet Rehafitu pro vaše případné dary: 264984664/0300 (sbírku registruje Magistrát hl. m. Prahy pod č. j. MHMP 1909706/2019, sp. zn. S-MHMP 1153540/2019)

 

Foto: archiv Pavlíny Zvelebilové

Rozhovor vedl: Jan Spěváček

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png