Přidej
publikaci
foto k článku
9.12.2013 | Celá ČR | CZEPA

Cesta k nezávislosti po poškození míchy

Cílem je upozornit na základní oblasti, které je třeba po poranění míchy řešit.

V roce 2004 vydal Svaz paraplegiků (nyní Česká asociace paraplegiků - CZEPA) s podporou MZ ČR publikaci "Cesta k nezávislosti po poškození míchy". 

 

Pro autory Zdeňku Faltýnkovou, MUDr. Jiřího Kříže a PhDr. Alenu Kábrtovou byla Inspirací a podnětem kniha Světové zdravotnické organizace (WHO) „Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury“, určená lidem po poškození míchy, jejich rodinám a středním zdravotnickým pracovníkům, kteří s těmito lidmi pracují. Publikace neobsahuje vyčerpávající rozbor problematiky jednotlivých probíraných okruhů. Jejím cílem je upozornit na základní a nejdůležitější oblasti, které je třeba v souvislosti s adaptací na stav po poranění míchy řešit. Naopak obsahuje celou řadu černobílých fotografií, které názorně doplňují textovou část. Kromě úvodu do problematiky míšního poškození publikace obsahuje tato témata: prevence dekubitů, nácvik močení a stolice, prudké bolesti hlavy a vysoký krevní tlak, otoky, bolest, cvičení, přesuny, oblékání, problematika sexuality, poškození míchy u dětí, částečné poškození míchy, bydlení aj.


rozsah publikace: 83 stran

 

Publikace v tištěné podobě již není skladem, její elektronická verze je zde

 

 

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg