Přidej
publikaci
foto k článku
15.1.2015 | Celá ČR | Vozejkov

Cvičení na doma - tetraplegie

Mnoho cviků mohou využít i paraplegici a vozíčkáři s jinou diagnózou.

autor, rok vydání: kolektiv autorů, 2014
vydala Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LK UK a FN v Motole v Praze ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků - CZEPA


Brožura nese název „Cvičení na doma – tetraplegie“ a je určena především pro tetraplegiky. Mnoho cviků však mohou využít i paraplegici a vozíčkáři s jinou diagnózou. Brožura obsahuje, kromě jiného, obecný popis cvičební jednotky, tématické celky protahovacích cvičení a procvičování jednotlivých partií s asistencí i možnosti autoterapie a především posilování svalstva trupu a horních končetin v různých polohách včetně využití cvičebních pomůcek.


rozsah publikace: 42 stran

 

elektronická verze publikace zde

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg