Přidej
publikaci
foto k článku
29.10.2014 | Celá ČR | Vozejkov

Jak na to doma?

Celobarevná brožura s fotografiemi návodných ukázek a příkladů z praxe.


autor, rok vydání: KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR ve spolupráci se Svazem paraplegiků; 2011
vydal: UNIFY ČR


Při profesní organizaci fyzioterapeutů UNIFY ČR vznikla v roce 2004 klinická zájmová skupina Fyzioterapie míšních lézí zastoupená iniciátorkou této publikace paní Zdeňkou Faltýnkovou. Tato skupina si dala mimo jiné za cíl vydávat tematické edukační materiály pro klienty s poškozením míchy, ale i další zájemce s pohybovým omezením, kteří jsou nuceni k pohybu používat vozík. Tato první brožura pod názvem „Jak na to doma“ obsahuje témata: polohování, strategie asistovaných a samostatných přesunů, MOTOmed v rehabilitační praxi a doma, vertikalizace – stoj s využitím pomocných prostředků, zásady správného výběru vozíku a nastavení kvalitní postury sedu. Brožura je celobarevná a její součástí jsou fotografie návodných ukázek a příkladů z praxe.


rozsah publikace: 33 stran

publikace v tištěné podobě již není skladem - elektronická verze zde

 Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg