Přidej
publikaci
snimek-obrazovky-2023-11-10-142838.png
10.11.2023 | Celá ČR | Veronika Ernstová

Kdo jsem já jako osoba se zdravotním postižením? A jak mě vidí společnost?

Výzkum k bakalářské práci, která se zabývá sebepojetím a postoji společnosti pohledem osob se zdravotním postižením.

Dobrý den,

jmenuji se Veronika Ernstová a jsem studentkou sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. Dovolte mi Vás pozvat k účasti na dotazníkovém šetření, které je prováděno v rámci mé bakalářské práce, v níž se zaměřuji na analýzu sebepojetí osob se zdravotním postižením, konkrétně si kladu za cíl zjistit, jak osoby se zdravotním postižením vnímají samy sebe a jak jsou vnímány jejich okolím.

Předpokládaný čas potřebný k vyplnění tohoto dotazníku je přibližně 15 minut. Dotazník je zcela anonymní a lze vyplnit skrze tento odkaz: https://www.survio.com/survey/d/N2X5O3E8J9R3N0B7B

Věnování pozornosti sebepojetí osob se zdravotním postižením může pomoci identifikovat překážky, které brání plnému začlenění těchto jednotlivců do společnosti. Porozumění sebepojetí osob se zdravotním postižením může pomoci identifikovat oblasti, ve kterých je potřeba poskytnout více podpory a zlepšit kvalitu jejich života.

Prosím, zvažte svou účast na tomto dotazníkové šetření. Děkuji.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte mě kontaktovat na e-mailové adrese: veronika.ernstova@uhk.cz

 

S pozdravem,

Veronika Ernstová

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg