Přidej
publikaci
img_5399-768x512.jpg
img_5402-768x512.jpg
img_5405-768x512.jpg
img_5408-768x512.jpg
img_5409-768x450.jpg
img_5413-768x512.jpg
img_5417-768x512.jpg
img_5418-768x512.jpg
img_5422-768x512.jpg
3.12.2023 | Středočeský kraj | DMO POBYTY o.s.

Milé setkání se studenty na FTVS

Ve čtvrtek 12. října jsem se vypravila do Prahy na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy besedovat se studenty v rámci předmětu somatopedie – tedy vzdělávání osob s tělesným postižením.

Studentům jsem promítla krátký film o mém životním příběhu a o spolku DMO POBYTY, poté jsme probrali diagnózu mozkové obrny a omezení s ní spojená, mýty a omyly odborné veřejnosti o životě handicapovaných, soběstačnost, vzdělávání i dobrovolnictví. Musím zdůraznit milé zjištění, že někteří studenti již mají s podobným spolky a dobrovolnictvím zkušenosti.

Hovořila jsem i o své podpoře iniciativy Pátý stupeň, za kterou stojí Asistence, o. p. s. Zasazuje se o větší možnosti osobní asistence pro lidi s handicapem. Účastním se na toto téma různých konferencí, diskusí a dalších setkání. V iniciativě jde o spravedlivé rozdělení příspěvku na péči, který dostávají handicapovaní na to, aby si mohli zaplatit osobní asistenci. Jsme normální lidé, potřebujeme žít normálním způsobem, rozhodovat sami za sebe. Chceme žít naplno a podle sebe! A i pečující rodiny si potřebují odpočinout. K tomu je potřeba asistence a samozřejmě peníze na její úhradu. Plná závislost lidí na rodinách a pobytových zařízeních přináší mnoho problémů a ve svém důsledku náklady na sociální systém zdražuje. Proto je pro nás důležitý spravedlivější příspěvek na péči včetně jeho rozšíření na pátý stupeň.

Věřím, že se beseda studentům líbila. Jejich zájem a reakce mě mile překvapily. S dalšími studenty fakulty jsem se dala do řeči na chodbě, s jedním jsem dokonce poseděla u kávy, a potěšilo mě, že mě brali jako normálního člověka, bez předsudků. Což se mi v životě bohužel nestává vždy. Velmi oceňuji, jak FTVS, ale i další školy k lidem s handicapem přistupují. Samozřejmostí byla bezbariérovost všech prostor a potkala jsem se i se zaměstnanci, kteří byli na vozíku – lidé to tu berou jako samozřejmost.

Ani tisíc slov na besedě ale nevydá za zkušenost a přítomnost přímo na pobytu. Nemusí to být hned celopobytová asistence, stačí klidně jednodenní návštěva.

Pokud máte čas a o dobrovolnictví uvažujete, co potřebujete vědět?

I když spolek DMO POBYTY sídlí v Mladé Boleslavi, klienti i asistenti jsou z celé ČR. Totéž platí i o místech pobytů. Dokonce jsme několikrát byli v zahraničí.
Pobyty se konají zhruba třikrát ročně.
Pobyty mají vždy pečlivě sestavený program obsahující rehabilitaci i volnočasové aktivity.
Na každý pobyt jezdí zhruba 7–10 klientů s mozkovou obrnou, z nichž téměř všichni jsou na vozíku.
Věk klientů je 18–65 let.
Každý klient má k dispozici svého asistenta, který se 24 hodin denně stará o jeho potřeby.
Odměnou dobrovolníkům je strava, ubytování, ale především zážitky a zkušenost.
Asistentem se může stát kdokoliv. Velkým přínosem může být například pro studenty sociální práce, psychologie, medicíny, fyzioterapie, ale i jakéhokoliv jiného oboru.
Nejbližší pobyt se uskuteční od 23. do 26. listopadu v Třemošné u Plzně. Potkáme se již tam? Napište na katka.maxova@dmopobyty.cz nebo zavolejte na 731 964 784.

Katka Maxová
Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg