Přidej
publikaci
obdelniky-na-web-945x500.png
20.9.2021 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Sexualita je základní lidskou potřebou a je součástí života nás všech. Kniha nabízí informace k problematice sexuality vybraných skupin klientů sociálních a zdravotních služeb.

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním 

Martina Venglářová, Petr Eisner

Kniha popisuje základní principy lidské sexuality, specifika vývoje a především omezenou možnost sexuálních kontaktů u lidí s mentálním postižením či duševním onemocněním. Samotné postižení či onemocnění dává vzniknout řadě problémových situací, jako je nepřiměřené sexuální chování, ohrožení sexuálním násilím či snížená schopnost ovládat své potřeby. Dlouhodobý pobyt v zařízeních komplikuje možnost přirozeného sexuálního chování. Pojednána je i problematika jinak znevýhodněných osob – zejména seniorů v ústavní péči. Autoři nabízejí pohled na specifika problému a v rámci kazuistik ukazují vhodné postupy při řešení často se opakujících situací. Zahrnuty jsou i ukázky postupu sexuální výchovy. Kniha je určena pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnických zařízeních, rodiče a příbuzné lidí s postižením a znevýhodněním, studenty.

Zdroj: www.knihydobrovsky.cz

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg