Přidej
publikaci
foto k článku
20.10.2014 | Celá ČR | Vozejkov

Vše okolo tetraplegie

Součástí publikace jsou také příběhy mužů a žen s tetraplegií


autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2012
vydala Česká asociace paraplegiků  - CZEPA za podpory Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižení občany


Autorka v úvodu sděluje: „Porozumění tomu, co se stalo, je pro zúčastněné složité, avšak pro zvládání nové životní situace zásadní. Tato publikace by měla být v tomto ohledu Vaším pomocníkem.“ V obsahu najdete témata: Jakou má mícha funkci; Co se stane při poškození míchy a jaká je prognóza; Jaké mohou vzniknout komplikace; Jak probíhá léčba a rehabilitace – spinální program v ČR. Součástí publikace jsou také osobní příběhy konkrétních mužů a žen s tetraplegií.


rozsah publikace: 59 strany

elektronická verze zde

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg