Přidej
video
Co znamená zdravé sezení na vozíku
10.6.2019 | Vozejkov

Co znamená zdravé sezení na vozíku

Sedmá část DVD "Zásady péče o klienta s míšním poraněním v domácím prostředí".

Zdravé sezení znamená vzpřímený a symetrický sed, který musí být maximálně funkční, na správně vybraném a nastaveném vozíku, jehož sedák musí zajistit stabilitu pánve a její střední postavení. Patologické polohy pánve a svalové dysbalance způsobují dekubity, přetěžování páteře, skoliózu či další komplikace. Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, se svými spolupracovníky prakticky ukáže správný sed, patologie i jak každý vozíčkář může svůj sed kontrolovat a co dělat v případě potřeby korekce sedu.  

Zdeňka Faltýnková patří mezi zakládající členy Svazu paraplegiků (nyní Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.), je zakladatelkou rehabilitačního programu v Centru Paraple. Mimo jiné je členkou Unie fyzioterapeutů ČR a České společnosti pro míšní léze ČLS JEP; zakladatelkou klinické zájmové skupiny Fyzioterapie míšní léze při UNIFY; dlouhodobě se podílí na vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Je také autorkou edukačních publikací a DVD určených klientům s poškozením míchy. Za mimořádné zásluhy v obla sti p&ea cute;če o osoby ochrnuté po poškození míchy v České republice získala Výroční cenu ministra zdravotnictví za rok 2012 a v roce 2015 ocenění Křišťálový kamínek za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie. 
 

#ZasadyPeceOKlienta

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg