Přidej
video
webinář
29.11.2022 | redakce VOZEJKOV

Webinář: Správný sed jako prevence častých zdravotních komplikací

Záznam webináře CZEPA z 25. 11. 2022. Pacienti s poraněním míchy či mozku, kteří se pohybují pomocí vozíku, se v rámci webináře dozvědí, jak předcházet výskytu dekubitů (prosezenin), i jak probíhá následná problematická léčba a také co to znamená dobře sedět. Své výrobky určené ke zdravému sezení na vozíku představí firma MEYRA, s.r.o. Tématem provází Zdeňka Faltýnková - specialistka na spinální problematiku České asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. a pan Petr Náhlý ergoterapeut a Obchodní manažer MEYRA ČR, s.r.o. Video vzniklo za podpory organizace CZEPA, z.s. a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Z důvodu technických komplikací se tento webinář podařilo zaznamenat pouze zvukově vč. prezentace.

Přidej komentář
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png
banner-handy.jpg