Přidej
aktualitu
koupelna-brunerdavid_2.jpg
10.3.2020 | Tereza Meravá Redakce, CZEPA | 1

Bílý program - MPSV ČR úhradu odmítlo

Od srpna 2019 přestaly pojišťovny hradit v souvislosti s novelou zákona o zdravotním pojištění pomůcky usnadňující hygienu – tzv. bílý program (sprchové sedačky, sprchové a toaletní vozíky atd.). Některé z pomůcek jsou velmi nákladné a situace je tak pro potřebné pacienty velmi špatná. MPSV nyní bohužel neakceptovalo náš požadavek na zařazení toaletního/sprchového vozíku a pojízdné toaletní/sprchové židle do seznamu zvláštních pomůcek, uvedených ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., která určuje výčet zvláštních pomůcek, na které se vztahuje možná úhrada Úřadu práce ČR.

Na situaci jsme reagovali hned v září 2019, kdy naše spinální specialistka Zdeňka Faltýnková iniciovala jednání na MPSV o možném zařazené pomůcek bílého programu do připravované novely vyhlášky č. 388/2011 Sb., která určuje výčet zvláštních pomůcek, na které se vztahuje možná úhrada Úřadu práce ČR. Jednání končila optimisticky.

K projednání se dostala v únoru 2020. Asociace CZEPA jako členská organizace Pacientské rady podala prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR připomínku podstatné povahy k novele vyhlášky č. 388/2011 Sb., která obsahuje výčet zvláštních pomůcek, na které je možné žádat podporu u Úřadu práce ČR. Naším požadavkem bylo zařazení toaletního/sprchového vozíku a pojízdné toaletní/sprchové židle do seznamu zvláštních pomůcek, uvedených ve vyhlášce. 

Řešení s výrazně nižšími náklady 

Naše odborná argumentace se opírala o dvě základní fakta: (1) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) umožňuje poskytnout příspěvek na zvláštní pomůcky, které nejsou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění (což od srpna 2019 uvedené pomůcky splňují) a (2) výčet zvláštních pomůcek, na které se příspěvek může poskytnout, je stanoven právě vyhláškou č. 388/2011 Sb., jejíž rozšíření je plně v kompetenci MPSV ČR. Ke vznesené připomínce jsme poznamenali, že finanční náklady jsou výrazně nižší než 65 milionů Kč, které v uplynulém roce vydaly zdravotní pojišťovny na všechny prostředky tzv. bílého programu (tedy i vanové sedačky a další pomůcky). 

MPSV ČR návrh na změnu neakceptovalo, odmítlo měnit pravidla. Z našeho pohledu se však nevyrovnalo se vznesenými fakty. Mezi "argumenty" neakceptace návrhu bylo uvedeno: (1) "návrh je na rámec návrhu změny vyhlášky a jeho cílů", (2) "fiskální dopady v řádu až desítek milionů Kč, které nejsou rozpočtovány", (3) "obecně nelze přijmout postup, že "co vypadne z úhrad zdravotního pojištění", pokryje příspěvek na zvláštní pomůcku", (4) "Produkty "bílého programu" lze přirovnat ke speciální sanitě, na kterou není příspěvek na zvláštní pomůcku určen, o změně tohoto pravidla MPSV neuvažuje."

Co dál? 

 I když jsou pojišťovny připraveny hradit aspoň dočasně bílý program prostřednictvím úhradové skupiny nekategorizovaných zdravotnických prostředků, distributoři mají velký problém produkty bílého programu vzhledem k náročné administrativě a finančním nákladům registrovat přes Státní ústav pro kontrolu léčiv. Schválení registrace jako zdravotnického prostředku je s nejistým výsledkem (první podanou žádost o zařazení SÚKL nedávno zamítl). Je tedy otázka času, kdy se distributorům podaří podat další žádosti o úhradu a jaké budou výsledky. MPSV ČR úhradu v rámci zvláštních pomůcek zásadně odmítlo. Situace je složitá, přesto hledáme další možnosti a cesty k řešení situace.

Diskuse

Martin | 20.3.2020 21:08

Mynistryně Maláčová, 20.3.2020 pořad 20minut Radiožurnálu: "…a pak to jsou nemocní a lidé se zdravotním postižením, o ty mám největší strach…" Bez komentáře...

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg