Přidej
aktualitu
disabled-4747722_1920.png
17.9.2020

Cena za osobní asistenci: Administrativní úkony by neměly být účtovány

CZEPA žádá stanovisko MPSV ČR ve prospěch uživatelů služby.
Účtuje vám poskytovatel sociální služby osobní asistence víc než 130,- Kč/hodinu? Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, sice v případě osobní asistence a některých úkonů pečovatelské služby stanovuje částku 130,- Kč/hodinu služby jako maximální možnou, v praxi to má různá ALE.

 

Administrativu účtovali k úkonu 

 
V minulosti jsme v asociace CZEPA například řešili případ, kdy poskytovatel služby klientovi účtoval čas pečovatele na cestě (dopravné). Aktuálně řešíme podnět klienta, kterému služba účtuje záznamy administrativy v kanceláři poskytovatele jako "čas nezbytný k zajištění úkonu". Ve výsledku klient opakovaně obdržel fakturu, která účtuje cenu za přímou péči (osobní asistenci) PLUS navíc "čas nezbytný k zajištění úkonu" právě za administrativu pečovatelek (k jedné návštěvě pečovatelky navíc čas 45 minut, účtovaný sazbou 130,- Kč/hod.). Ačkoliv klient řešil své výhrady k fakturaci s vedení služby, neuspěl a v zájmu zachování kontinuity poskytování služby opakovaně hradil faktury o několik set korun vyšší, než jak náleží.
 
Klient asociaci CZEPA poskytl kopii smlouvy, ceník poskytovatele, vystavené faktury i interní komunikaci, ve které koordinátorka služby účtovaný čas nezbytný k zajištění úkonu vysvětlila: "Čas nezbytně nutný k zajištění činností je podle smlouvy čas, který pracovníci stráví se zapisováním v kanceláří, předáním informací a přípravou. Tento čas je 45 min. Bylo 8 setkání krát 45 min je 6 hod."
 

Názor ombudsmana na naší straně 

 
Co ale je "čas nezbytný k zajištění úkonů"? S prvotní žádostí o konzultaci se sociální pracovnice asociace CZEPA obrátila na úřad Veřejného ochránce práv. Dle vyjádření Mgr. Jany Gregorové, ředitelky právní sekce ombudsmana, jde o čas, který nezbytně souvisí s přímým poskytnutím péče (např. pokud služba klienta krmí, nejprve jídlo naservíruje na talíř, nakrájí, ohřeje a teprve poté provádí krmení). Ve vyjádření Mgr. Gregorové bylo konstatováno, že "základní činnosti prováděné v rámci poskytování sociální služby spočívají v přímé práci s klienty. Ačkoli se zajištěním těchto činností pochopitelně souvisí řada nákladných aktivit (např. administrativa, personální práce, školení, výcvik asistentů apod.), samotným úkonem, jehož provedení by mělo být službou účtováno, je právě až výsledný čas strávený s klientem. V souladu s vyhláškou může pak služba klientovi účtovat i čas nezbytný k zajištění úkonu. Ten je však nutný chápat jako bezprostřední přípravu, nachystání pomůcek, ohřátí jídla před jeho podáním (tj. to, co je třeba v širším slova smyslu spojit s úkonem samotným). V této souvislosti tudíž platí, že čas sloužící k provedení administrativy není časem nezbytným k zajištění úkonu, služba ho tedy nemůže klientovi účtovat navíc." 
 
Vyjádření z úřadu ombudsmana bylo pro CZEPA i pro klienta významnou podporou. Přesto jsme výklad vyhlášky konzultovali také na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Ve vyjádření Mgr. Bc. Naděždy Krausové, ministerské rady, zaznělo, že "nezbytný čas k zajištění úkonu znamená čas potřebný k samotné přípravě a zajištění úkonu. Čas, který pracovníci stráví se zapisováním v kanceláři, předáním informací a přípravou, nemůže být započítán k tíži klienta jako úkon."
 
Vzhledem k tomu, že poskytovatel služby vnímá účtování sociálních služeb mimo smysl zákona a vyhlášky, což se jistě dotýká většiny jeho uživatelů, podala asociace CZEPA na MPSV ČR oficiální podnět k přezkoumání postupu, ev. intervenci Inspekce sociálních služeb u daného poskytovatele. Současně žádáme MPSV ČR o písemné vyjádření k případu. O výsledku kauzy vás budeme informovat. 
 
Jaké jsou vaše zkušenosti s účtováním sociálních služeb? 
 

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg