Přidej
aktualitu
obrazek-bezbarierovost_1.jpg
eu-spolufinancovano-barevne-rgb-1.jpg
snimek-obrazovky-2024-04-24-222739.png
24.4.2024 | Pardubický kraj | VozejkMap

Bezbariérovost na Hlinecku

Do studie přístupnosti (bezbariérovosti) na Hlinecku se můžete zapojit i vy, aktivní vozíčkáři z regionu!

MAS Hlinecko ve spolupráci s Geografickým ústavem Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity Brno započalo přípravy na obsáhlou studii bezbariérovosti na Hlinecku.

Studie bude zpracována v rámci programu OP Z plus (Operační program Zaměstnanost plus), Hlinecko – region pomáhající a učící. Do studie budou zapojeny, jak celé město Hlinsko, tak všech 19 okolních obcí sdružených v MAS Hlinecko. Jedná se o pilotní projekt, který bude zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny a to obyvatele (ti, kteří zde reálně bydlí) a uživatele (ti, co zde nebydlí, ale třeba zde pracují, studují, nakupují, někoho zde navštěvují). Studie se zaměří na exteriéry i interiéry veřejných budov, zdravotnických a školských zařízení, církevních budov a hřbitovů, sportovních zařízení, dostupnosti veřejné dopravy a mnoha dalších budov a prostranství.

Dne 6. 2. 2024 proběhlo první setkání členů realizačního týmu MAS Hlinecko, odborníků z univerzity, zástupců Města Hlinska a některých hlineckých organizací k nastavení koncepce studie.  

V současné době probíhají přípravy a plánování strategických míst, kterých se studie bude týkat.

V týdnu od 13. do 17. 5. 2024 bude započato mapování na celém území Hlinecka, kterého se zúčastní 15 lidí včetně studentů Masarykovy univerzity Brno.

Je třeba si uvědomit, že přístupnost(bezbariérovost) není jen otázkou tělesně postižených lidí, ale i seniorů, rodičů s kočárky, lidí s psychickými obtížemi atd.

Studie bude do budoucna sloužit jako podklad ke zkvalitnění života občanů v regionu. Přivítáme jakékoli podněty a připomínky občanů Hlinecka, které se budou týkat problematiky bezbariérovosti.

Dále hledáme aktivního vozíčkáře, který by nám poskytl rozhovor a chtěl se zapojit do mapování.

Své podněty můžete směřovat na e-mail: hyklova@mashlinecko.cz, tel. 775 396 533.

MAS Hlinecko

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg