Přidej
aktualitu
reportaz-ct.jpg
6.9.2022 | redakce VOZEJKOV

CZEPA upozorňuje na dekubity v Událostech ČT

CZEPA je úspěšná v medializaci problematiky dekubitů (neboli proleženin) a snaží se všemožně podpořit vznik centra na léčbu dekubitů. Při příležitosti mezinárodního Dne poranění proběhla v Událostech ČT dne 5. září 2022 reportáž, kde mimo jiné zaznělo více ke vzniku dekubitů i jejich obtížnému léčení. Promluvili kromě jiných i klienti CZEPA včetně spinální specialistky Zdeňky Faltýnkové.

V reportáži se samozřejmě hovoří nejen o dekubitech, ale i o společném úsilí organizací a institucí zřídit dekubitární jednotku. Tomuto tématu se již dlouhodobě a intenzivně věnuje již zmíněná Zdeňka Faltýnková.

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100905/ (začátek reportáže ve 27:32)

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k aktivitě CZEPA stran dekubitární jednotky.

 

Stávající stav jednání o centrum na léčbu dekubitů

CZEPA již třetím rokem usiluje o zřízení centra na léčbu dekubitů. Zdeňka Faltýnková, zastupující CZEPA v Pacientské radě MZČR, jednala v minulosti s bývalými ministry zdravotnictví, kteří byli nakloněni tuto závažnou zdravotní komplikaci spinálních pacientů řešit. Covidová pandemie však zhatila veškeré plány. Jelikož je situace klientů s nadhraničními dekubity (hluboké rány způsobující septický stav ohrožující život) stále velmi závažná, spojili jsme síly s Centrem Paraple, především s generálním ředitelem Liberecké nemocnice MUDr. Richardem Lukášem, který inicioval schůzku s MUDr. Daliborem Štamberou na MZ ČR. 

Cílem schůzky, která proběhla 10. srpna 2022, bylo nalezení cesty k vytvoření systému péče a programu léčby pro pacienty s míšním poškozením, kteří trpí nadhraničními dekubity (kam tyto pacienty zařadit, jak vyřešit tuto problematiku a také vznik registru míšních lézí). CZEPA i Centrum Paraple seznámili ostatní s počty takto ohrožených klientů, vyplývajících z výsledků několika dotazníkových šetření mezi členskou základnou. Odhadovaný počet klientů s hlubokými a rozsáhlými dekubity čítá okolo 200 vozíčkářů po spinálním traumatu současně. MUDr. Štamberou byla přislíbena pomoc pro navrhovanou centrovou péči při stávajících spinálních jednotkách, které mají s léčbou nadhraničích dekubitů bohaté zkušenosti. Spinální jednotky jsou však kapacitně určeny pro nové pacienty po spinálním traumatu. V tomto úsilí bude CZEPA i nadále pokračovat. 

Začátek reportáže Událostí ČT je ve 27:32. 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png