Přidej
aktualitu
at_hardegg-view_2.jpg
11.9.2023 | redakce VOZEJKOV

CZEPA začala mapovat pro projekt CE-Spaces4All vybrané turistické stezky v NP Podyjí

V závěru července zástupci České asociace paraplegiků (CZEPA) a České informační agentury životního prostředí (CENIA) prošli společně se strážci Správy NP Podyjí první z vytipovaných tras. Dostupnost atraktivních míst Národního parku je odrazem bohaté až dramatické terénní konfigurace krajiny, která je „soustem“ i pro osoby bez handicapu. Střídající se prudká stoupání a klesání vyžadují dobrou fyzickou kondici, pro vozíčkáře určitě osobu, která v nejsložitějších místech pomůže. Jeden z mapovacích dnů byl věnován také rakouské straně – Národnímu parku Thayatal, za doprovodu rakouských partnerů projektu univerzity BOKU a regionu Weinviertel.

Zájmovým územím projektu CE-Spaces4All – Střední Evropa – místa dostupná všem je oblast Znojmo-Retz, která zahrnuje jak městské, tak i přírodní části.

Cílem projektových aktivit je projít všechny stezky vytipované mapaři a správci národního parku, v mezičase mapovat dostupná místa ve Znojmě, Retzu a jejich okolí a zpracovat je do webové aplikace, která bude moci být využita při plánování dostupné turistiky v regionu. Během mapování budou vytipované také bariéry, které by mohly být do budoucna ostraněny a vést tak ke zlepšení přístupnosti Národního parku pro všechny. Veškerá dostupná místa budou zanesena do Vozejkmap, aby je mohli využít také její uživatelé.

Podívejte se na vybrané trasy z prvního mapování:

Z Podmolí na vyhlídku Železné schody

Trasa přibližně 7,5 km. Převážná část asfalt. Hladký asfalt – 1 km, následně na rozcestí možnost volby buď rovně po lesní cestě mírně klesající nebo vlevo po asfaltové mírně rozbité cestě. Lesní cesta 2 km s příčnými svodnicemi, na třetím rozcestí doprava k cíli cesty (Železné schody – vyhlídka). Za rozcestím klesání po zhoršeném povrchu. Trasa zpět doporučena po asfaltové cestě.

 

Z Domu národního parku Thaytal na vyhlídku Hardegg

Odpočinková okružní přibližně 2 km trasa vedená po hliněné, štěrkem podsypané cestě se zvlněným reliéfem, zpět po polní cestě. Doporučováno je free wheel nebo elektrický pohon. Nutná asistence při sjezdu po rampě na vyhlídku. WC v infocentru Domu národního parku.

Z Hardeggu k nové lávce přes Dyji

Trasa přibližně 3 km. Začátek parkoviště v Hardeggu u mostu přes Dyji. Parkoviště vybaveno bezbariérovým WC. Po přechodu mostu na českou stranu pokračuje polní cesta po louce, dále lesní nezpevněná cesta, navazuje lesní štěrková cesta s pozvolným sjezdem k nové lávce přes Dyji. Lávka přístupná, na rakouské straně však příliš strmá. Zpátky stejnou cestou.

 

Projekt CE-Spaces4All programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027:

Instagram projektu

FB stránky projektu

Logo projektu (PNG, 35 kB)

Marie Scott – project manager
e-mail: scott@czepa.cz

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png