Přidej
aktualitu
foto k článku
22.3.2017 | Celá ČR | CZEPA

Parkování vozíčkářů - nejen v modrých zónách

Legislativa parkování.

Zóny placeného stání, tzv. modré zóny, umožňují parkování pouze rezidentům s předplacenou kartou. V současné chvíli úleva pro držitele průkazů osob se zdravotním postižením (tzv. ZTP) či parkovací karty osoby se zdravotním postižením (O7) není. Kontrola oprávnění parkovaní v modrých zónách se neprovádí osobně (prostřednictvím policie), ale elektronicky, prostřednicím kontrolního vozu, který při průjezdu "skenuje" jednotlivé SPZky. 

 

 

Magistrát hlavního města Prahy projednává možnost legislativní úpravy bezplatného parkování osob se zdravotním postižením (dílčí výstupy se očekávají v dubnu t.r.). Na podzim roku 2017 by měla být řádně zmapována veřejná (tzv. sdružená) vyhrazená parkovací místa pro vozíčkáře na celém území města.

 

K tématu parkování osob se zdravotním postižením (OZP) dále uvádíme:

​Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v § 67​ ("Speciální označení vozidel a osob") uvádí, že držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) "v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné" mohou s vozidlem označeným parkovacím průkazem pro OZP vjíždět na místa označená dopravním značením "zákaz vjezdu" s dodatkovými tabulemi "jen/mimo zásobování", "jen/mimo dopravní obsluhu", dále do oblasti označené dopravní značkou "pěší zóna". Za stejných podmínek OZP řidič nemusí dodržovat "zákaz stání", přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

 

Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. v § 17a uvádí, že městská policie je oprávněna použít TPZOV, tedy technický prostředek zabraňující odjezdu vozidla (botičku), nikoli ale na vozidla "viditelně označená jako ... vozidlo invalidy". Pokud jste osoba se zdravotním postižením, která ve voze viditelně převáží parkovací průkaz OZP, a najdete svůj vůz s botičkou, volejte městskou policii s žádostí o odstranění neoprávněně užitého TPZOV. 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg