Přidej
aktualitu
dekubit_zdroj_shutterstock.jfif
6.5.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dotazník - Septický stav z dekubitů

CZEPA žádá o zkušenosti lidí s poškozením míchy, kteří zažili septický stav z dekubitů. Zajímá nás také informace o zemřelých s touto komplikací.

Asociace CZEPA dlouhodobě usiluje o zlepšení dostupnosti péče o lidi s poraněním míchy, kteří jsou ohroženi na životě z důvodu dekubitů. Podle našich zkušeností z odborného poradenství mají tito lidé velký problém s umístěním v odpovídajícím zdravotnickém zařízení, které by bylo schopno se o ně komplexně postarat.

Pro další jednání hledáme orientační počet lidí, kteří si septickým stavem z dekubitů prošli a tento život ohrožující stav přežili či aktuálně těmito vážnými komplikacemi procházejí.

Z hlediska problematiky nás současně zajímá i orientační počet těch, kteří na septický stav zemřeli. 

Termín pro vyplnění dotazníku: do neděle 22. května 2022.

Děkujeme za Vaše vyjádření a za spolupráci. Dotazník je dostupný na tomto odkazu.
Zdeňka Faltýnková
faltynkova@czepa.cz

 

Zdroj foto: Shutterstock

 

Přidej komentář
libella_bannery_550x160_220214_2.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg