Přidej
aktualitu
escif_1_1.jpg
30.5.2022 | Zahraničí | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

ESCIF kongres 2022

CZEPA se zúčastnila setkání evropských spinálních asociací.

Slovenský paralympijský výbor hostil v termínu 25. – 28. května členské organizace Evropské federace organizací osob s poraněním míchy (ESCIF) v tréninkovém olympijském areálu v Šamoríně. Součástí setkání byla dvoudenní konference „Sme si rovní“, kde byl představen a prezentován stejnojmenný slovenský národní projekt motivátorů. Slovenští motivátoři (téměř 50 osob různého zdravotního znevýhodnění) podporují jiné osoby se zdravotním postižením – projekt v mnohém podobný projektu Peer mentoring asociace CZEPA.

Slovenská republika dosud nemá systém spinálních jednotek, o který mnoho let usiluje, potvrdil mimo jiné prof. MUDr. Bruno Rudinský. Inspirací tak bylo i vystoupení MUDr. Jana Pazoura, primáře Spinální jednotky KN Liberec, o českém systému spinálních pracovišť a službách navazujících neziskových organizací i o potřebě národního registru spinálních poranění. Tématu vážných zdravotních komplikací – hojení ran a dekubitů – byl věnován příspěvek s představením léčivých bio-keramických náplastí Cerdak.

Prezident ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškievič v úvodu konference hovořil o současné válečné situaci. Představitelé ESCIF Kevin Schultes z Německa a Albert Marti ze Švýcarska představili společný projekt pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům se zdravotním postižením, poskytovaný zejména v polském pohraničí, kde lidé utíkající z válečného konfliktu nacházejí bezpečný prostor a pomoc při přechodu do nových míst zázemí.

Švýcarská sociální pracovnice Daniela Vozza hovořila o potřebě komplexní týmové podpory osob s poškozením míchy. Lucy Robinson představila projekt podpory organizace Back Up v oblasti pracovní rehabilitace vedoucí k udržení či získání pracovního uplatnění lidí s poškozením míchy ve Velké Británii (vyzvala účastníky konference ke sdílení dobré praxe při zaměstnávání, Alena Jančíková tak stručně představila projekt tréninkového zaměstnávání Hvězdný bazar).

Potěšilo nás i neformální setkání se slovenskými motivátory (peer mentory), které potvrdilo jejich zájem o různorodé užitečné informace, mimo jiné o sdílení pestrých témat webinářů CZEPA, které slovenští diváci dlouhodobě sledují.

Členem ESCIF je od roku 2013 i asociace CZEPA  (která evropskou konferenci hostila v Praze v roce 2018). Každoroční setkání je příležitostí ke sdílení zkušeností, dobré praxe a navazování kontaktů. CZEPA se tak opakovaně přesvědčuje, že se v řadě poskytovaných služeb a projektů může rovnat západním evropským zemím a v mnohém tak být dalším účastníkům inspirací. Děkujeme slovenským kolegům za skvělou organizaci letošního setkání a těšíme se na budoucí spolupráci.

socha Gábora Miklósa Szökého v Šamoríně

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png