Přidej
aktualitu
escif_2024_foto.jpg
26.5.2024 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

ESCIF 2024 – Nic o nás bez nás

Zástupkyně asociace CZEPA se zúčastnily konference evropské federace spinálních organizací, která se konala 22. - 25. května 2024 v Berlíně.

V některých evropských státech stále nemají systém spinálních jednotek, někoho trápí nedostatky v dostupnosti osobní asistence, nedostatečný počet jednorázových katetrů; jiného bezbariérovost veřejného prostoru včetně zdravotní péče, bydlení či mezinárodní (vlakové) přepravy; jiné bariérovost nabíjecích stanic elektromotorů napříč Evropou. Mnohá témata jsou v různých státech společná, proto byl letošní ročník konference evropské federace spinálních organizací (ESCIF) v Berlíně věnován tématu prosazování práv.

Mezi příspěvky zaznělo ohlédnutí za historií prosazování práv osob se zdravotním postižením od šedesátých let minulého století, kdy bylo třeba bojovat o základní práva jako je přístupnost veřejného prostoru, zdravotní péče, přístupu ke vzdělání a jiné. Již hnutí Independent Living prosazovalo heslo Nic o nás bez nás. Ačkoliv dnešní lidé se spinálním poškození mají (téměř) všechno, stále je mnoho oblastí, které je potřeba zlepšovat. V dnešní době většina států podepsala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, ale snahou mnohých je, aby práva úmluvy nebyly „jen na papíře“, ale aby je lidé mohli skutečně žít.

Příspěvky, diskuzí a výměnou zkušeností účastníci konference pojmenovali mnoho bodů, které vedou k prosazování práv osob se zdravotním postižením. Mezi zmíněné strategie patří:

  • silná členská základna místních pacientských organizací (každý člověk se zdravotním postižením může být členem národní organizace, aktivně se zapojit, pojmenovávat témata potřebné změny a usilovat o ně)
  • nebýt jen prostým divákem, ale být hlavním aktérem politické konfrontace, bojujícím za vlastní práva
  • při prosazování práv vyměňovat informace v komunitě, získávat data (podklady, statistiky, příklady), najít spojence pro téma, být vidět
  • i v rámci individuálního přístupu jednotlivců dávat vědět i na nejnižších místních úrovních (např. „obecní“ úřady), že v daném regionu žijí lidé se zdravotním postižením a jaké mají potřeby tak, aby úřady věděly skutečnost
  • využívat příležitostí osobního kontaktu - konkrétních osob se zdravotním postižením s politiky (pokud má politik zkušenost vlastní, z okruhu svých blízkých či jiných osob, je přístupnější podpořit změnu)
  • aktivně lobbovat za změny (každá osoba se specifickými zájmy může být schopna prezentovat své zájmy ve společnosti; ukázat význam svých potřeb; být součástí hry, participovat, stát za svými názory a reprezentovat je, využít všech dostupných kontaktů pro získání podpory; je důležité mít důkazy, vlastní řešení, spojence)
  • „přístupnost“ je klíč k inkluzi (architektonická přístupnost, IT přístupnost, veřejná doprava; bydlení, přístupnost zdravotní péče, vzdělání atd.), je třeba o ni usilovat
  • na národní i mezinárodní úrovni využít možnosti výměny informací a zkušeností.

Konference ESCIF 2024 se za asociaci CZEPA zúčastnily Alena Jančíková, ředitelka, a Hana Sixtová, sociální pracovnice.
Děkujeme federaci ESCIF, hostující organizaci FGQ a Úřadu vlády ČR, který podpořil naši účast.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg