Přidej
aktualitu
euroklic.jpg
25.2.2023 | redakce VOZEJKOV

Euroklíč má nový web

Byly vytvořeny zcela nové webové stránky dlouhodobého projektu NRZP ČR Euroklíč. Nové webové stránky najdete na adrese www.euroklic.cz. Nové webové stránky byly spuštěny v měsíci únoru 2023 a přinášejí kompletní informace o projektu Euroklíč. Webové stránky obsahují informace o historii projektu Euroklíč, dále informace o tom, co je euroklíč a k čemu slouží, co je aplikace Euroklíčenka, informace o jednotlivých druzích eurozámků, a další. Na webových stránkách najdete též soubory ke stažení, jako jsou letáky nebo evidenční karty jednotlivých krajů.

Novinkou webových stránek je, že složka KAM PRO EUROKLÍČ je seřazena podle krajů, a tudíž je možné si najít přesné místo s informací, zda je osazeno eurozámkem. Velmi důležité jsou informace o tom, kde si každý zájemce může euroklíč vyzvednout. Ukázka z webu:

CO JE EUROKLÍČ

EUROKLÍČ je speciální klíč, kterým se odemykají místa osazená Eurozámkem. Je dotovaný, lze si ho vyzvednout zdarma. Je možné ho použít ve více zemích Evropy. Je určen pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s některými nemocemi.

Mezinárodní projekt Euroklíč zpřístupňuje sociální a technická kompenzační zařízení lidem se sníženou schopností pohybu. Tím efektivně pomáhá k odstranění nejistoty a  psychologických bariér, posiluje tím samostatnost, nezávislost a důstojnost těchto osob v každodenním životě.

Dlouhodobým cílem projektu je:

Zajistit oosobám se sníženou schopnostípohybu na celémúzemí ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a kompenzačních zařízení např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, apod.)Tato zařízení jsou osazena jednotným Eurozámkem.

Prostřednictvím Sítě pro rodinu jsou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům a pěstounům dětí do tří let.

Projekt Euroklíč je realizován na celém území ČR. Jeho realizátorem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Finančně je zajišťován především dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podporou Ministerstva dopravy ČR. Krajské samosprávy se finančně podílí na realizaci projetu ve svých regionech.

 

Více samozřejmě přímo na webu Euroklíče: https://www.euroklic.cz/

 

Zdroj: https://nrzp.cz/2023/02/23/informace-c-18-2023-nove-webove-stranky-projektu-nrzp-cr-euroklic/

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png